قانون ده فرمان برای پرسنل آزمایشگاه

1392/09/10

ده فرمان برای کارکنان آزمایشگاه های پزشکی

medical laboratory1


1. با تمام مواد بیولوژیک به عنوان مواد بالقوه عفونی برخورد کنید.

2. هیچگاه سعی نکنید با دست سوزن را از سر سرنگ جدا کنید ، بشکنید و یا خم کنید.در صورت امکان از برخورد با وسایل تیز اجتناب کرده و تمام سوزن ها را در ظرف مخصوص ضد ضربه برای دور ریختن بریزید.

3. درتمام مواقعی که با خون و سایر مایعات بدن تماس دارید دستکش به دست کنید.هنگام خونگیری دستکش به دست داشته باشید.

 

medical laboratory1

4. بعد از درآوردن دستکش دستها را با آب بشویید.در صورت آلوده شدن دست با خون و یا سایر مایعات بدن بلافاصله دستها را بشویید.بعد از درآوردن روپوش آزمایشگاه دستها را بشویید.قبل از خروج از آزمایشگاه دستها را بشویید.

5. هیچگاه با دهان پی پت نکنید.هیچگاه در محیط آزمایشگاه غذا نخورید ، سیگار نکشید ، آدامس نجوید ، مواد یا قلم را در دهان نگذارید .ناخنهای خود را نخورید و بینی خود را با ناخن مالش ندهید و نخارانید.

 

medical laboratory1

6. همواره یک روپوش آزمایشگاهی یا پیشبند به تن کنید. قبل از ترک محل کار روپوش و یونیفورم خود را درآورید.

7. هنگام کار با وسائلی که ایجاد آئروسل میکند مانند سانتریفوژکردن ومخلوط کردن و سائیدن ، همواره در زیر کابینت بیولوژیک کار کنید .

8. پس از پایان کار سطوح میزهای آزمایشگاه را با مواد ضد عفونی کننده تازه تهیه شده 1تا 10% سدیم هیپوکلریت ضد عفونی کنید .

9. به طور دائم وسایلی که دائماً با خون تماس دارند را ضد عفونی کنید .


10. بلافاصله و بدون معطلی ذرات پراکنده خون و مایعات دیگر بدن را ضد عفونی کنید.

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران