تعیین گروه خون و آنتی سرمها

1392/09/10

آزمایش تعیین گروه خونی A , B , Oتعیین گروه خون و آنتی سرمهاتعیین گروه خونی به دو روش انجام می گیرد :


1) روش مستقیم یا Cell type :

در این روش گلبولهای قرمز بیمار را با آنتی سرمهای تجارتی مختلف یعنی anti­-A , anti-B , anti-AB , anti-H مجاور کرده و بر اساس واکنش آگلوتیناسیون گروه خونی را مشخص می کنیم :2) روش غیرمستقیم یا Back type یا Reverse type یا Serum type :

در این روش سرم بیمار را گلبولهای قرمز A , B , AB , O مخلوط و سانتریفیوژ می کنیم و بر اساس واکنش آگلوتیناسیون گروه خونی را مشخص می کنیم :

تعیین گروه خون و آنتی سرمها

اشکالات تعیین گروه ABO :


گاهی اوقات نتایج Cell type و Back typeهمخونی ندارد.علت این پدیده را می توان در سه مورد جستجو کرد :

1- اشتباهات تکنیکی

2- اشکالات مربوط به RBC

3- اشکالات مربوط به سرم

1) اشتباهات تکنیکی :

اشتباه در علامت گذاری لوله ها ، اشتباه در گزارش نتیجه ، آلودگی آنتی سرمها ، ظروف شیشه ای کثیف و ..... موجب نتیجه اشتباه می گردد.

2) اشکالات مربوط به RBC :

- آنتی ژنهای سطح RBC ضعیف شده و یا از بین رفته اند :

این حالت در لوسمی ها بوجود می آید و یا در نوزادان وجود دارد.در این حالت سرم بیمار با سلول A یا B آگلوتیناسیون می دهد ولی گلبول بیمار با anti-A و anti-B واکنش نمی دهد.

- آنتی ژن اکتسابی :

بعضی از باکتریها باعث حذف گروههای قند از سطح RBC شده و گروههای فرعی را ایجاد می کند.مثلا : EColi ، پروتئوس ولگاریس و بعضی ویبریوها موجب گروه خونی B اکتسابی و پروتئوس میرابیلیس موجب گروه خونی A اکتسابی می گردند.

 

تعیین گروه خون و آنتی سرمها

- آگلوتیناسیون در زمینه مخلوط :

در این حالت در Cell type آگلوتیناسیون کامل نیست و علت آن موارد زیر است :

الف) دوقلوهای غیر همسان

ب) در گروههای فرعی A3 , B3 آگلوتیناسیون مخلوط ایجاد می شود.

- حالتیکه روی اسلاید رولو ایجاد می شود و ما آنرا با آگلوتیناسیون اشتباه می گیریم :

این حالت در افزایش ماکروگلوبینها مانند مالتیپل میلوما دیده می شود.

- موارد کومبس مثبت :

در بیماری همولیتیک نوزادان و واکنش انتقال خون ناسازگار و .... گلبولهای قرمز در هر محیط پروتئینه مانند anti-A و anti-B رسوب می کنند.

3) اشکالات مربوط به سرم :

- ایجاد رولو :

در بیمارانیکه افزایش ماکروگلوبینها و فیبرینوژن دارند ، با هر نوع سلولی که به سرم آنها اضافه شود ایجاد رولو می کنند.

تعیین گروه خون و آنتی سرمها

وجود آنتی بادیهای غیر منتظره در سرم :

برای مثال اتوآنتی بادی I ، که در آنمی همولیتیک اتوایمیون سرد در سرم ظاهر می شود ، موجب آگلوتیناسیون همه گلبولهای افراد از جمله A , B می شود.

- کاهش یا عدم وجود آنتی بادی در سرم :

این حالت در نوزادان ( چون هنوز آنتی بادیهای طبیعی ABO تشکیل نشده است) ، در افراد پیر (که به دلیل ضعف سیستم ایمنی تیتر آنتی بادیها کم شده است ) و .... دیده می شود.

تیتر آنتی سرمهای AB , B , A

آنتی سرمهای AB , B , A را با سرم فیزیولوژی به مقدار 2/1 تا 1024/1 رقیق می کنیم و سپس به آنها گلبولهای مربوطه را اضافه می کنیم ، پس از گذشت زمان لازم تیترها را می خوانیم ، تیتر آنتی سرمها نباید از 64/1 کمتر باشد.

حداقل تیتر قابل قبول برای آنتی سرمها :

A :1/256 B:1/128

AB:1/256 D:1/64

- روش انجام آزمایش :

1- ابتدا 10 لوله را شماره گذاری می کنیم.

2- با استفاده از سرم فیزیولوژی رقت های 2/1 تا 1024/1 آنتی سرم A یا B یا AB را می سازیم.

3- به هر لوله سوسپانسیون RBC 3-5 % را می افزاییم.

4- به مدت 1 ساعت در دمای اتاق گذاشته ، سپس سانتریفیوژ کرده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی می کنیم.

 

   منبع خبر: www.abtinlab.ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران