حکیم جرجانی

1392/01/07

حکیم جرجانی

سید اسماعیل جرجانی معروف به ابوالفضائل سید اسماعیل جرجانی . او در سال 434 ه.ق در جرجان ( گرگان ) متولد شد و در سال 531 ه .ق در مرو دیده از جهان فرو بست

حکیم جرجانی در دوره ای می زیسته که سلسله ترکان سلجوقی در شرق ایران به قدرت رسیده بودند و ایران شرقی زیر سلطه آنان بود.خانواده او که روابط نزدیکی با سلسله آل زیار داشتند از اصفهان به گرگان کوچ نمودند حکیم جرجانی در سن جوانی به نیشابور که در آن موقع مرکز خراسان بود رفت , نیشابور مرکز فرماندهی طغرل سلجوقی بود و به قطب فرهنگی آن زمان تبدیل گشته بود . حکیم در آن شهر به تحصیل علم و بخصوص یادگیری حدیث پرداخت و از شاگردان استاد و عارف بزرگ زمان , ابولقاسم قشیری بود.او آموزش پزشکی را زیر نظر استاد ابن ابی صادق النیشابوری فرا گرفت و چون استاد علاقه ای خاص به مکتب جالینوس داشت لذا حکیم جرجانی نیز با طب جالینوسی آشنا گردید در بعضی کتب آورده اند که حکیم در مجالس درس احمد فرخ شرکت می کرده زیرا در گفتار در باب چشم از قول استاد مطالبی را نقل کرده.

یاقوت حموی در معجم البلدان راجع به سید اسماعیل جرجانی نوشبن الحسن بن محمدبن احمد العلوی الحسینی اهل جرجان , او کاملا به علم پزشکی آگاه بوده و تالیفات ارزشمندی به فارسی و عربی داشته.

از خود کتاب ذخیره خوارزمشاهی چنین بر می آید که جرجانی به قم , به نزد فرزندان کوشیار بن لبان رفته تا نسخه های خطی کوشیار را که نزد آنان بود مطالعه نماید.ابن کوشیار منجم شاهان قدیم گرگان بود و نیز مسلم است که جرجانی به محافل ادبا و دانشمندان دینی رفت و آمد می کرده است.و بطور حتم جرجانی تحت تاثیر عمیق دین و عرفان اسلامی بود.شخصیت دینی و معرفتی حکیم در سراسر مباحث مربوط به علم اعمال بدن آدمی ( فیزیولوژی ) ذخیره منعکس است.تاثیر ایمان عمیق به اراده و مشیت الهی هم در حد اعلای آن در آثار جرجانی مشهود می باشد.اشارات مکرر او به عنایت ایزدی و ستایش حق تعالی در سراسر کتاب ذخیره خوارزمشاهی به چشم می خورد. افزون بر اینها خوارزم جایگاه مبادله میان جهان اسلام و سرزمین اسلاو بود.آخرین کتابی که جرجانی تالیف کرده بود ترجمه عربی ذخیره خوارزمشاهی است که به تصریح خود جرجانی در مقدمه آن ترجمه , سالهای آخر عمر خود را صرف نموده.جرجانی یک سال در مرو پایتخت سنجر ماندگار شد و فقط پس از بازگشت آتسزاز مرو به بلخ بود که میان اتسز و سنجر اختلاف پدید آمد .بر اثر این اختلاف در محرم 335 جنگی میان آن دو در گرفت.حکیم در دربار سنجر مورد استقبال قرار گرفت , مقرری برایش تعیین شد و به آموزش پزشکی ادامه داد.احتمالا در همین مرو بوده است که ابوسعدسمعانی جوان نزد جرجانی حدیث آموخت.

شخصیت جرجانی از آثار و کتب به جا مانده مشهود است , مردی دقیق , در حد وسواس , خوشخو , خوش برخورد , موشکاف واهل میانه روی و عارف بود.بیهقی او را مردی جدی , یار و همراه سخاوتمند وصف کرده است.در واقع مردی بود که در جامعه و با جامعه خود می زیست و به هیچ روی محصور در مطالعات و تالیفات خود نبود. ابن ابی اصیبعه او را پزشکی بزرگ که دارای شایستگی بسیار و علم فراوان بود معرفی کرده است.

او پزشک دربار بود و در این مقام افزون بر درمان معمولی رایج در آن عصر , رایزن دربار در رشته های مختلف بود و به هر گونه پرسش سلطان درباره علوم طبیعی پاسخ می گفت.او همچنین پزشک نظامی نیز بود و این فصلهایی از کتابش که به زخمهای سوارکاران و آسیبهای پوست و زخمهای ناشی از جنگ اختصاص داده است , معلوم می شود.و جالب اینکه تنها موردی که در اغراض الطبیه به چشم پزشکی اشاره دارد , مربوط به زخم پیکان در چشم است.

او همچنین پزشک مردم بود و به احوال و شرایط زندگی مردم توجه داشت و به شیوه های نادرست غذایی آنان خرده می گرفت و توصیه هایی می کرد.جرجانی مردی متدین و عارف بود.

کتاب ذخیره خوارزمشاهی از زمان تالیف به بعد همواره جزو ارکان کتب طبی شمرده می شده است و بنا به قولی , هر که می خواست در پزشکی ماهر شود می بایست یکی از کتابهای سته عشر جالینوس , حاوی محمد بن زکریای رازی , قانون ابن سینا , کتاب المائه ابو سهل مسیحی و ذخیره خوارزمشاهی حکیم جرجانی را با دقت مطالعه کرده باشد.بر اثر اهمیتی که ذخیره در عالم پزشکی پیدا کرده ترجمه یی از آن به عبری و سپس به ترکی صورت گرفت.

ذخیره خوارزمشاهی یزرگترین کتاب پزشکی به زبان فارسی بود که این کتاب به قطب الدین خوارزمشاه تقدیم گردیده است . قسمتهای عمده این کتاب مربوط به آزمایش نمونه های انسانی مانند خون , ادرار , مدفوع و سایر مایعات بدن می باشد . ایشان علاوه بر معالجه بیمار در تشخیصهای آزمایشگاهی نیز حاذق بوده و بیشتر از دید مشاهدات آزمایشگاهی به تشخیص بیماریها می پرداخته..

   منبع خبر: سایت پزشکان

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران