میکروب شناسی پزشکی جاوتز

1392/10/04

میکروب شناسی پزشکی جاوتز

 

میکروب شناسی پزشکی جاوتز

 

 


نویسنده

ژئوف - بروکس - ژانت س - بوتل - استفان

آ.مورس - کارول - تیموتی - آ.مایتسنر

مترجمان

دکتر محمد تقی احدی - دکتر عبدالحسین ستوده نیا - پریا سعادت

دکتر مهشید نیک پور - مجتبی هدایتی چکوسری


ناشر ارجمند

تعداد صفحه 1184

 

 

بدون شک یکی از کتاب هایی که تمام دانشجویان میکروب شناسی

آن را تهیه می کنند میکروب شناسی پزشکی جاوتز است.

این کتای شامل تمام فصول مرتبط به میکروب شناسی می باشد

و به تشریح و مفصل در باره شاخه های میکروبی توضیح داده است


فصل های کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز

1- دانش میکروب شناسی

2- ساختمان سلول

3- طبقه بندی باکتری ها

4- رشد بقا و مرگ میکروارگانیسم ها

5- کشت میکروارگانیسم ها

6- متابولیسم میکروبی

7- ژنتیک میکروبی

8- ایمونولوژی

9- مکانیسم بیماریزایی عفونت های باکتریایی

10- فلور میکروبی طبیعی بدن انسان

11- باسیل های گرم مثبت اسپورزا , گونه های باسیلوس و کلستریدیوم

12- باسیل های گرم مثثبت هوازی غیر اسپورزا , کورینه باکتریوم ,

لیستریا , اریسی پلوتریکس آکتینو میست ها و گونه های مشابه

13- استافیلوکوک ها

14- استرپتوکوک ها , انتروکوک ها , جنس های مرتبط به آنها

15- باسیل های گرم منفی روده ای - انتروباکتریاسه

16- پسودوموناها , آسینتوباکترها و باکتریهای گرم منفی ناشایع

17- ویبریوها , کمپیلوباکترها , هلیکوباکتر و باکتری های وابسته

18- هموفیلوس , بوردتلا , بروسلا و فرانسیسلا

19- یرسینیا و پاستورلا

20- نیسریاها

21- عفونت های ناشی از باکتریهای بی هوازی

22- لژیونلا ها , بارتونلا و باکتری های بیماریزایی غیر معمول

23- مایکوباکتریا

24- اسپیروکت ها و سایر میکروارگانیسم های مارپیچی

25- مایکوپلاسما ها و باکتریهای دارای دیواره سلولی ناقص

26- ریکتزیا و جنس های مرتبط

27- گونه های کلامیدیا

28- شیمی درمانی ضد میکروبی

29- ویژگی های عمومی ویروس ها

30- مکانیسم بیماریزایی و کنترل بیماری های ویروسی

31- پاروویروس ها

32- آدنوویروس ها

33- هرپس ویروس ها

34- پاکس ویروس ها

35- ویروس های هپاتیت

36- پیکورناویروس ها - گروه های انتروویروس و رینوویروس

37- رئوویروس ها , روتاویروس ها و کالیسی ویروس ها

38- بیماری های ویروسی که به وسیله بندپایان و جوندگان منتقل می شوند

39- ارتومیکسوویروس ها - ویروس های آنفلونزا

40- پارامیکسوویروس ها و ویروس های سرخچه

41- کورونا ویروس ها

42- هاری , عفونتهای ویروسی آهسته و بیماریهای ناشی از پریون

43- ویروس های سرطانزا در انسان

44- ایدز و لنتی ویروس ها

45- قارچ شناسی پزشکی

46- انگل شناسی پزشکی

47- اصول میکروب شناسی تشخیصی پزشکی

48- بیماران و همبستگی های بالینی   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران