مجموعه آزمونهاي کارشناسي ارشد بيوشيمي باليني

1392/10/04

مجموعه آزمونهاي کارشناسي ارشد بيوشيمي باليني

مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 

 تالیف و گرداوری

حافظ حیدری زرنق

مدرس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ستار صابری

دانشجوی دکتری شیمی آلی دانشگاه فردوسی مشهد

لیلا حقیقی کفاش

کارشناس ارشد بیوفیزیک

 این کتاب مجموعه ایی است شامل سوالات آزمون های کارشناسی ارشد

بیوشیمی بالینی که ضمن نگارش سوالات و جوابهای آنها سعی شده که با

پاسخ های تکمیلی تمام نکات سوال ها روشن و بصورت روان تحلیل شود

 آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 75-76

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی76-77

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی77-78

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی79-80

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی80-81

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی81-82

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی82-83

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی83-84

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی84-85

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی85-86

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی86-87

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی87-88

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی88-89

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی89-90

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی90-91

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی91-92

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران