مقدمه اي بر کلون سازي ژن و آناليز DNA

1392/10/07

مقدمه اي بر کلون سازي ژن و آناليز DNA


ژنتیک و کلون سازیمولف: تي . ا . براون

مترجم: شيرين قدمي- مرضيه موج بافان - بهمن اکبري

ناشر جامعه نگر

تعداد صفحه 336اين کتاب يک کتاب مقدماتي ضروري براي طبف گسترده اي از دانشجويان علوم زيستي شامل دانشجويان ژنتيک و ژنوميک زيست شناسي مولکولي ايمونولوژي و زيست شناسي کاربردي مي باشد.

افزون بر شماري از تغييرات گويا بر روي متن در سراسر کتاب فصل هاي مربوط به PCR تعيين توالي DNA و مطالعات زنومي به صورت چشمگيري به روز رساني و گسترش داده شده اند تا بازتابي باشد از پيشرفت هاي برجسته در سال هاي اخير در زمينه هاي پژوهشي بيولوژيکي نوين:

* اصول جديد در مورد Real- time PCR و کاربرد آن در کمي سازي DNA و RNA

* بخش جديد در روش هاي تعيين توالي نسل جديد که در حال دگرگون ساختن مطالعات ژنومي هستند.

* پوشش فراگير تکنيک ها براي تعيين محل ژن ها در توالي هاي ژنوم و شناسايي کارکردهاي آن ژنها

* اطلاعات بيشتر در مورد روش هاي مطالع ترانسکو يپتوم ها و پروتئوم ها   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران