هماتولوژي كاربردي

1392/10/09

هماتولوژی کاربردی


کتاب هماتولوژی کاربردی یا خونشناسی کاربردی
نویسنده

هورش مشتاق

ناشر انتشارات دیباگران تهران

تعداد صفحه 556


اين كتاب مشتمل است بر:

- تشريح مباحث اصلي هماتولوژي

– سؤالات دوره اي در پايان هر فصل

– مثال هاي كاربردي مرتبط با موضوعات و بررسي آن ها

– جداول و تصاوير تكميل كننده


فهرست مطالب:


بخش اول: اصول اوليه خون شناسي 

فصل1: معرفي خون شناسي و روش هاي اصلي آزمايشگاهي

فصل2: ازخون سازي تا شمارش كامل سلولي

فصل3: توليد،عملكرد و موفولوژي گلبول قرمز

فصل4:‌عملكرد هموگلوبين و اصول مربوط به هموليز


بخش دوم: اختلالات گلبول هاي قرمز

فصل5: آنمي هاي ميكروسيتيك

فصل6: آنمي هاي ماكروسيتيك

فصل7: آنمي هاي نورموكروميك:

اختلالات بيوشيميايي و غشايي و ساير اختلالات گلبوب هاي قرمز

فصل8: آنمي هاي نورموكروميك ايجاد شده توسط هموگلوبينوپاتي ها


بخش سوم: اختلالات گلبوب سفيد 

فصل9: ساخت گلبول هاي سفيد و اعمال مربوط به آن ها

فصل10: ناهنجاري هاي گلبول سفيد: كمي،كيفي و بيماري ذخيره ليپيد

فصل11: لوسمي هاي حاد

فصل12:اختلالات ميلوپروليفراتيو مزمن

فصل13: اختلالات لنفوپروليفراتيو و اختلالات پلاسماسل مربوطه

فصل14: سندورم هاي ميلوديس پلاستيك


بخش چهارم: هموستاز و اختلالات انعقادي

فصل15: مروري بر هموستاز و فيزيولژي پلاكت

فصل16: اختلالات كمي و كيفي پلاكت

فصل17: نقائص فاكتورهاي انعقادي پلاسما

فصل18: فيبرينوژن،ترومبين و سيستم تجزيه فيبرين(فيبرينوليز)

فصل19: معرفي ترومبوز و درمان ضد انعقادي


بخش پنجم: روش هاي آزمايشگاهي

فصل20: روش هاي اساسي در يك آزمايشگاه خون شناسي

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران