قارچ شناسی پزشکی

1392/10/09

قارچ شناسی پزشکی

قارچ شناسی پزشکی به نوشته دکتر سید امیر یزدان پرست
نویسنده

دکتر سید امیر یزدان پرست

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

كتاب قارچ شناسي پزشكي به همت دكتر سيد امير يزدان پرست مسئول

بخش قارچ شناسي و مدير گروه علوم آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي

دانشگاه علوم پزشكي تهران و گروه قارچ شناسي دانشكده پيراپزشكي

در چهار جلد منتشر شده است .


اين گزارش مي افزايد، مقدمات قارچ شناسي ، عفونتهاي قارچي سطحي

عنوان جلد اول و عفونتهاي قارچي جلدي (درماتوفيتوزيس)، عفونتهاي قارچي

زير جلد و عفونتهاي قارچي سيستميك (احشايي – عمقي) به ترتيب از

عناوين جلد دوم الي چهارم اين مجموعه كتب مي باشد.


دكتر سيد امير يزدان پرست، در پيشگفتار اين كتاب به توضيح علم قارچ

شناسي پزشكي پرداخته و گفت: علم فيزيولوژي قارچها- رشد و تكثير-

متابوليسم- اكولوژي- مولكولار بيولوژي قارچها و كاربردقارچها در صنايع

تخميري (آنزيم ها – آنتي بيوتيك ها – اسيدهاي آلي و غيره ) در كشاورزي

و بيوتكنولوژي و نيز مباحثي در خصوص بيماريهاي جديد در انسان و دامها

و مسائل زيست محيطي درارتباط با قارچها از مطالبي است كه در جلد اول

به توضيح آن پرداخته ايم .


وي افزود: اين كتب همراه با تصاوير ماكروسكوپي و ميكروسكوپي قارچها

و عفونتهاي مربوطه است و از جديدترين مطالب روز درخصوص علم

قارچ شناسي توضيحاتي ارائه داده و كارشناسان آزمايشگاهي مي توانند

براحتي عوامل قارچي و بيماريهاي مربوطه را تشخيص دهند.


جلداول اين كتاب داراي 5 بخش و جلدها ي بعدي داراي شش فصل بوده

كه به شرح زير مي باشد:


بخش اول: كليات قارچ شناسي


بخش دوم: قارچهاي ساپروفيت آلوده كننده و گنده روي (رشته اي و مخمري)


بخش سوم: بيماريهاي قارچي


بخش چهارم: رنگ و منظره سطح كلني و اطلس قارچ شناسي


بخش پنجم: جداول

 

قارچ شناسی پزشکی جلد دوم
عناوين فصلهاي جلد دوم كتاب :


فصل اول: مقدمه اي در شناخت عفونتهاي قارچي جلدي


فصل دوم :اپيد ميولوژي و اشكال كلينيكي درماتوفيت ها


فصل سوم: عوامل قارچي درماتو فيتوزيس


فصل چهارم: تست هاي بيولوژيكي سيستم كين- فيشر جهت

شناسايي در ماتوفيت ها


فصل پنجم : جداول


فصل ششم : اشكال ماكروسكوپي و ميكروسكوپي عوامل قارچي

درماتوفيت و اطلس عفونتهاي قارچي جلدي

 

قارچ شناسی پزشکی جلد سوم
عناوين فصلهاي جلد سوم كتاب:


فصل اول: مقدمه اي در شناخت عفونتهاي قارچي زير جلد


فصل دوم:اپيد ميولوژي واشكال كلينيكي عفونتهاي قارچي زير جلد


فصل سوم : عوامل قارچي عفونتهاي قارچي زير جلد


فصل چهارم: طرز تشخيص آزمايشگاهي ،محيط هاي كشت ،معرفها

،روشهاي رنگ آميزي ،محلولها ،تست ها و تكنيكهاي خاص در عفونتهاي

قارچي زير جلد


فصل پنجم : جداول


فصل ششم : اشكال ماكروسكوپي و ميكروسكوپي عوامل قارچي

زير جلد و اطلس مربوطه

 

قارچ شناسی پزشکی جلد چهارم
عناوين فصلهاي جلد چهارم كتاب:


فصل اول: مقدمه اي در شناخت عفونتهاي قارچي احشايي


فصل دوم: عفونتهاي قارچي احشايي


فصل سوم : عوامل قارچي عفونتهاي سيستميك(احشايي)


فصل چهارم: تكنيكها ،تستها ،محيطها و رنگ آميزي اختصاصي جهت

عفونتهاي قارچي احشايي


فصل پنجم : جداول


فصل ششم : اشكال ماكروسكوپي و ميكروسكوپي عوامل قارچي احشايي

 

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران