محاسبه میانگین PT نرمال

1392/10/18

محاسبه میانگین PT نرمال

MNPT = Mean Normal PTآزمایش PT در پورتال آمثبت مجله اینترنتی آزمایشگاهبا توجه به این که برای محاسبه INR نیاز به تعیین میانگین هندسی زمان

پروترومبین یا MNPT می باشد هر آزمایشگاه باید با توجه به ترکیب کیت و

دستگاه خود MNPT مرکز را به صورت زیر محاسبه و در گزارش نهایی INR

مورد استفاده قرار دهد

در ابتدا پلاسمای حداقل 20 فرد سالم با طیف سنی 20 - 80 سال (بهتر

است تعداد زن و مرد مساوی باشد و افراد غیر سیگاری بوده و داروی ضد

انعقاد مصرف نکرده باشند و زنان باردار نبوده و OCP مصرف نکرده باشند)

تهیه می شود و PT انها را توسط کوآگولومتر کالیبره شده مرکز اندازه گیری

نمود.

محاسبه MNPT توسط ماشین حساب رایانه به سادگی میسر می باشد.

در منوی Start گزینه calculator را انتخاب کرده

و در منوی view گزینه scientific را انتخاب کنید.

سپس ارقام PT حاصل از 20 نمونه را در هم ضرب کرده و بر روی صفحه کلید

ماشین حساب کلید X^Y را فشرده و پس از آن عدد 0.05 که ماحصل


1/20 و در صورتی که تعداد نمونه 20 نباشد ماحصل  1بر n را بصورت رقم

اعشار تایپ کرده و کلید enter را فشرده و عدد حاصله را گرد کرده و به

عنوان MNPT گزارش کنید.

با تغییر روش اندازه گیری PT سری ساخت محلول و یا کیت و دستگاه

MNPT باید مجدد محاسبه شود

لازم به ذکر است که به هیچ عنوان نباید از میانگین حسابی در این آزمون

استفاده کرد

منبع

 

کتاب مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه مرجع سلامت

انجمن علمی آسیب شناسی ایران

دکتر محمد علی برومند   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران