نحوه محاسبه INR در آزمایشگاه

1392/10/18

نحوه محاسبه INR

آزمایش PT و نحوه محاسبه INR در پورتال آمثبت مجله اینترنتی آزمایشگاه


INR بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد

محاسبه inr در آزمایش pt

در محاسبه INR بیماران می بایستی تا زمانی که سری کیت مصرفی ,

کمپانی سازنده و سری ساخت آن و یا روش انجام تست ( دستی -

دستگاهی) تغییر نکرده , در مخرج کسر از عدد ثابت محاسبه شده MNPT

در آن آزمایشگاه استفاده نمایند

در صورت تعویض کیت ( سری ساخت , کمپانی و ... ) و یا روش آزمایش

می بایستی مجددا MNPT محاسبه گردد تا جهت محاسبه INR با کیت

جدید مورد استفاده قرار گیرد

جهت محاسبه INR از قرار دادن عدد کنترل روزانه در مخرج کسر

جدا خودداری شود


 

 

منبع

 کتاب مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه مرجع سلامت

انجمن علمی آسیب شناسی ایران

 

دکتر محمد علی برومند

 

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران