محاسبه SD و رسم نمودار کنترل کیفی آزمایش های انعقادی

1392/10/19

محاسبه SD و رسم نمودار کنترل کیفی آزمایش های انعقادی


کنترل کیفی آزمایش انعقادی در پورتال آمثبت مجله اینترنتی آزماییشگاه
برای محاسبه SD , CV می بایست پلاسما کنترل تجاری در دو سطح

و یا در صورت دسترس نبودن پلاسما کنترل تجاری این آزمایش با استفاده

از

( NPP(Normal Pooled Plaasma و( ANPP ( Abnormal pooled Plasma

انجام پذیر می باشد.

برای تهیه پلاسمای پولد در حجم انبوه به شیوه زیر عمل می گردد

حداقل 20 نمونه نرمال ( پلاسمای مرد و زن با شرایط مناسب از جمله

زنان غیرباردار و افراد بدون مشگل انعقادی و غیر سیگاری) را جمع آوری

کرده و پس از سانتریفیوژ (10 دقیقه 4000دور ) پلاسمای آنها جدا گردد

و در لوله پلاستیکی ریخته شود و سپس این پلاسماها در فریزر -70

منجمد شده و زمانی که میزان آنها به حجم مورد نظر رسیده همگی آنها

را در دمای 37 ذوب کرده و مخلوط نموده و مجددا سانتریفیوژ نمایید.

سپس در مقادیر کم تقسیم نموده و در فریزر -70 نگهداری کنید.

برای به دست آوردن پلاسمای پولد غیر طبیعی می توان پلاسمای پولد

نرمال را به نسبت 1 به 3 با بافر فسفات سالین با PH=7.2 رقیق نمود.

این نمونه ها را می توان در دمای -20 به مدت 2 هفته یا در -70 به مدت

6 ماه ذخیره نمود

برای تعیین تکرارپذیری با پلاسما کنترل, 20 روز متوالی هر روز 4 نوبت

آزمایش PT را انجام داده و سپس میانگین و CV را محاسبه کنید.حداکثر

CV قابل قبول 5 درصد یا بر اساس مقدار اعلام شده در کیت می باشد.

پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار ,مقادیر 1SD ,±2SD,±3SD±برای

هرپارامتر بر روی محور عمودی و روزها بر روی محور افقی ثبت می گردد.

تفسیر نمودار کنترل کیفیت با استفاده از قوانین وستگارد ,لوی جنینگ

و یا سازمان بهداشت جهانی بر اساس طراحی کنترل کیفی در

آزمایشگاه صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که در آزمایشگاه هایی که تعداد نمونه های روزانه

آنها زیاد است,بایستی به ازای هر 20 نمونه یا هر 40 نمونه , یک نمونه

کنترل, آزمایش شود و بطور روزانه و به ازای هر داده این تفسیر صورت

پذیرد.

ضمنا پیشنهاد می شود تا مواد , کالیبراتورها و سایر معرف ها برای

دستیابی به نتایج صحصح تر , حداقل برای شش ماه تهیه شود.

برای بررسی تکرارپذیری دستگاه, در پایان هر ماه می توان با استفاده

از داده های نمونه کنترل روزانه , میانگینSD ,CV را محاسبه نموده و

یا ماهانه نمونه پلاسما کنترل یا Pooled Plasma را حداقل 10 بار

آزمایش و CV را مشخص نمود.

 


منبع

 کتاب مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه مرجع سلامت

انجمن علمی آسیب شناسی ایران

دکتر محمد علی برومند
   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران