چک تست در خون شناسی Check Test

1392/10/19

آزمایش بازبینی یا Check Test


chek test چک تست در خون شناسی پورتال امثبت مجله اینترنتی آزمایشگاه





یکی دیگر از روش های کنترل کیفیت آزمایش بازبینی یا check test است

که در صورت نگه داری نمونه ها در دمای مناسب ( یخچال ) قابل اجرا

می باشد.

بدین ترتیب که در ابتدای سری کاری یا صبح 3 یا 4 نمونه پس از آزمایش

در یخچال نگه داری شده و در انتهای سری کاری و یا بعد از ظهر مجددا

مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج حاصل از این دو آزمایش با استفاده از

فرمول آزمون دوتایی مورد بررسی قرار گرفته که اختلاف نتایج در محدوده

  2SDیا 2CV قابل قبول می باشد.

اگر نمونه ها درست نگه داری شده باشند هر گونه تغییری در نتایج خارج

از این محدوده نشان دهنده اشکال در عملکرد دستگاه و یا معرف ها

می باشد.

این آزمایش برای بررسی هموگلوبین مناسب بوده و به میزان کمتر برای

شمارش گلبول قرمز و سفید کاربرد دارد ولی برای شاخص های دیگر

به خصوص اگر فاصله زمانی آزمایش نمونه ها بیش از 6 ساعت باشد

کارایی ندارد.

 

 

منبع

 کتاب مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه مرجع سلامت

انجمن علمی آسیب شناسی ایران

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران