کنترل کیفی سل کانترها

1392/10/19

کنترل کیفی سل کانتر ها


کنترل کیفی سل کانتر در مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
عملکرد دستگاه های شمارنده سلولی روزانه پیش از انجام آزمایش بر

روی نمونه بیماران باید مورد ارزیابی قرار گیرد که بهترین و قابل قبول ترین

روش ,استفاده از خون کنترل می باشد.

در کنار استفاده از خون کنترل , با توجه به وضعیت آزمایشگاه,تعداد نمونه,

نوع سل کانتر به کار رفته , تعداد کارکنان و ... از روش های دیگر کنترل

کیفی که در زیر آمده است نیز باید استفاده کرد:

-مقایسه روزانه نتایج دستگاه سل کانتر با گسترش خون محیطی

- مقایسه روزانه نتایج دستگاه سل کانتر با وضعیت بالینی بیمار

- انجام آزمایش های مضاعف یا دوتایی Duplicate بر روی تعدادی از

نمونه های بیماران

- انجام آزمایش بازبینی یا chck test بر روی تعدادی از نمونه های بیماران

- بررسی تفاوت نتایج یک بیمار با آزمایش های قبلی خودش delta check

- محاسبه میانگین اندکس های خونی MCV , MCH , MCHC در گروه های

5 تایی10 تایی و 20 تایی

- تعین محدوده خطی بودن دستگاه

- بررسی کترل دقت هنگام راه اندازی , پس از سرویس و به صورت ماهانه

-بررسی صحت


منبع

 کتاب مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه مرجع سلامت

انجمن علمی آسیب شناسی ایران


   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران