مولر هینتون آگار

1392/10/19

مولر هینتون آگار


مولر هینتون آگار در مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
از میان انواع محیط کشت های موجود, زیر کمیته برای آزمایش روتین

تعیین حساسیت باکتری های کم نیازNonfastidious به دلایل ذیل

مولر هینتون آگار را بعنوان بهترین محیط در نظر گرفته است.

-در سری ساخت های متفاوت ،تکرارپذیری قابل قبولی را نشان می دهد

-مهارکننده های آن به حدی اندک است که نمی تواند نتایج آزمایش

حساسیت سولفونامید ،تری متوپریم و تتراسایکلین را تحت تاثیر قرار دهد.

-رشد اکثر عوامل بیماری زای کم نیاز را بطور مطلوب تامین می کند

- حجم زیادی از داده ها و تجربه ها در ارتباط با آزمایش تعیین حساسیت

با این محیط کشت گردآوری شده است.

اگرچه مولر هینتون آگار عموما برای آزمایش تعین حساسیت ، قابل اعتماد

است ،نتایج بعضی از سری ساخت های آن در مواردی ممکن است

تغییرات معنی داری داشته باشند.

اگر یک سری ساخت از محیط کشت موجب رشد مناسب ارگانیسم نشود

در روش انتشار از دیسک ، قطر هاله مهار رشد معمولا بزرگتر از حد انتظار

است و ممکن است در زمان استفاده از سویه های کنترل کیفی ، قطر این

هاله بیش از حد قابل قبول باشد.

فقط از محیط مولر هینتون آگاری باید برای آزمایش استفاده شود که فرمول

ساخت آن بر مبنای محدوده قابل قبولی باشد که در سند CLSI M06

توضیح داده شده است.

از محیط های آماده تجاری می توان استفاده کرد و یا آنها را طبق

دستور العمل پیوست B تهیه نمود. 

کتاب استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت

ضد میکروبی به روش انتشار از دیسک

آزمایشگاه مرجع سلامت

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران

مدیر علمی سایت 1397/09/04
سلام ْ معمولا می گویند قطر پلیت بیشتر از 5 و کمتر از 3 نباشد.چرا که بیشتر از 5 باعث false -resistance می شود و کتر از 3 باعث false susceptible

1397/08/25
میشه به این سوال پاسخ بدیدکه چراقطرمولرهینتون نبایدبیشتراز۵یاکمتراز۴یا۵میلی مترباشد؟؟