ذخیره سازی دیسک های آنتی بیوگرام

1392/10/19

ذخیره سازی دیسک های ضد میکروبی

دیسک های آنتی بیوگرام میکروب شناسی ،مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

جهت نگهداری دیسک ها توجه به شرایط ذیل ضروری است:

-دیسک ها را تا زمان تاریخ انقضا باید در یخچال (دمای 8 درجه سانتی گراد

یا کمتر ) یا در فریزر (-14 یا کمتر ) نگهداری کنید.

دیسک ها نباید در فریزرهای با قابلیت ذوب یخ خود به خودی نگهداری گردند.

بسته های باز نشده دیسک های کلاس بتالاکتام باید در فریزر نگهداری

شوند و به مقدار کم و مصرف حداکثر یک هفته ، از فریزر خارج شوند و در

یخچال نگهداری گردند.

بعضی آنتی بیوتیک های حساس مانند ایمی پنم ،سفاکلر و ترکیبات

حاوی کلاولانیک اسید در صورت نگهداری در فریزر تا زمان مصرف از

پایداری بیشتری برخوردار خواهند بود.

بسته های باز نشده حاوی دیسک را 1-2 ساعت قبل از مصرف از یخچال

یا فریزر خارج کنید تا به دمای اتاق برسد.این کار تماس هوای گرم با

دیسک یخ زده و متعاقبا تغلیظ دارو در سطح دیسک را به حداقل می رساند.

دیسک ها توسط تولیدکنندگان ، در بسته های غیر قابل نوذ به رطوبت

ارائه می گردند.

لازم است از باز کردن بسته حاوی دیسک ، به میزان بیش از مقدار مورد

نیاز خودداری گردد.

در صورت باز کردن باید دیسک ها را در لوله های درپیچ دار محتوی ماده

جاذب رطوبت نگهداری کرد.

در صورت استفاده از دستگاه توزیع کننده دیسک قبل از باز شدن به دمای

اتاق برسد.

در صورت تغییر رنگ معرف ، ماده جاذب رطوبت را تعویض نمایید و به این

وسیله از رطوبت اضافی جلوگیری کنید

وقتی از دستگاه توزیع کننده حاوی دیسک استفاده نمی شود ، باید آن

را در یخچال قرار داد.

فقط از دیسک هایی استفاده کنید که هنوز به تاریخ انقضاء قید شده

روی برچسب نرسیده اند.دیسک ها را با اتمام تاریخ انقضاء دور بریزید.

 

 منبع

کتاب استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت

ضد میکروبی به روش انتشار از دیسک

آزمایشگاه مرجع سلامت


   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران