آزمایشگاه ژنتیک فاضلی - صنعتی

1392/10/21

آزمایشگاه ژنتیک فاضلی - صنعتی

آزمایشگاه ژنتیک فاضلی مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات پیشرفته و نیروی تخصصی مشاوره و تشخیص بیماریهای ژنتیک را انجام می دهد. همچنین تشخیص ناقلین ژنهای معیوب و تعیین میزان خطر داشتن فرزندان مبتلا قبل و بعد از ازدواج و تشخیص قبل از تولد بیماریهای ژنتیک در این آزمایشگاه انجام می شود.متخصصین آزمایشگاه ژنتیک فاضلی-صنعتی

۱- دکتر محمدحسین صنعتی متخصص ژنتیک پزشکی مولکولی از استرالیا

۲- دکتر سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی (MD, PhD) متخصص ژنتیک مولکولی پزشکی از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهرانخدمات این آزمایشگاه بشرح ذیل می باشد:

۱- تشخیص بیماریهای ژنتیک

۲- مشاوره قبل از ازدواج

۳- تشخیص ناقلین ژنهای معیوب در خانواده های پرخطر

۴- تشخیص قبل از تولد بیماریهای ژنتیک

۵- تعیین نسبیت پدر و فرزندی ، خواهر و برادری و نسبیت خانوادگی

۶- تعیین جنسیت جنین در هفته دهم بارداری

۷- تشخیص عامل ژنتیکی سرطانها و تعیین میزان خطر

۸- تشخیص عامل ژنتیکی ناباروری مردان و سقط مکرر و مرده زایی زنان

خدمات مشاوره

- مشاوره ژنتیک در معلولیت ها و عقب ماندگیهای جسمی و ذهنی

۲- مشاوره قبل از ازدواج و قبل از بارداری

۳- مشاوره ژنتیک دوران بارداری

۴- مشاوره بیماریهای ژنتیکی و خانوادگی

خدمات دیگر

۱- پذیرش کارآموز جهت فراگیری آزمایش های مولکولی ژنتیک تشخیصی و بیوانفورماتیک

۲- انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک

آزمایشگاه ژنتیک دکتر فاضلی – دکتر صنعتی با بهره گیری از پزشکان متخصص در امر مشاوره ژنتیک آماده ارائه خدمات به بیماران و خانواده‌های محترم آنان است. خدمات این کلنیک شامل موارد زیر است:

مشاوره ژنتیک در معلولیت ها و عقب ماندگیهای جسمی و ذهنی

مشاوره قبل از ازدواج و قبل از بارداری

مشاوره ژنتیک دوران بارداری

مشاوره بیماریهای ژنتیکی و خانوادگی

ساعات کار کلینک مشاوره:
روزهای یکشنبه صبح و سه شنبه صبح و بعد ار ظهر
لطفا برای تعیین وقت قبلی تماس بگیرید


آزمایشگاه ژنتیک فاضلی
انجام آزمایش های چون :

بیماریهای هموگلوبینوپاتی و خونی


۱٫تالاسمی آلفا( Alpha Thalassemia)

2.. تالاسمی بتا( Beta Thalassemia)

3. هموفیلی Hemophilia A)A )

بیماریهای متابولیک

۱٫ تی ساکس(Tay Sachs disease)

2.لش نیهان (Lesch-Nyhan syndrome)

3. فنیل کتونوری (( Phenylketonuria (PKU)

4. سندهوف ( Sandhoff disease)

5. نیمن پیک نوع Niemann pick A,B ) A, B)

6. Maple Syrup Urine Disease ) MSUD)

7. موکوپلی ساکاریدوز نوع اول و دوم (Hurler and Hunter syndrome)

8. فیبروز سیستیک ( Cystic Fibrosis)

9. تیروزینمیا ( Tyrosinemia)

10. ویلسون ( Wilson)

11. تب مدیترانه ای ((Familial Mediterranian fever (FMF)

12. آکندروپلازی( Achondroplasia)

13. باردت بیدل ( Bardet-Biedl)

14. کادازیل ( Cadasil)

15. پیکان (Pantothenate Kinase-associated Neurodegenaration, PKAN)

16. بیوتینیداز( Biotinidase)

17. اگزوزتوسیس ( Exostosis)

19. گوشه( Gaucher)

20. گالاکتوزومی ( Galactosemia)

21. لافورا ( Lafora)

22. متاکروماتیک لوکودیستروفی (( Metachromatic leukodystrophy (MLD)

23. آدرنو لوکودیستروفی ((Adrenoleukodystrophy (ALD)

24. استئوپتروسیس ( Osteopetrosis)

ناشنوایی

کانکسین ۲۶ و ۳۰( Conexinn 26 and 30 )

بیماریهای میتوکندریایی

- بیماری لی( Leigh)

2- ملاس (Melase)

3- مرف (Merrf)

4- میوپاتی میتوکندریایی Mitochondrial Myopathy

5- 22tRNA ۲۲tRNA for different mitochondrial myopathiey

6- انسفالوپاتی میتوکندریایی ( Encephalopathy mitochondrial)

7- ناشنوایی میتوکندریایی ( Mitochondrial deafness)

8- نوروپاتی ارثی لبر (LHON)(Leber Hereditary Optic Neuropathy)

تعیین جنسیت

تعیین جنسیت با استفاده از ژن آمیلوژنین (Sex determination )

ناباروری مردان

بررسی حذف های Azospermia (Deletion Examination of AZF) AZFبیماریهای پوستی و چشمی

۱٫ آلبینیسم( Albinism)

2. اکتیوزیس (Ichthyosis)

3. دژنراتیو ماکولار وابسته به سن (AMD, Age-related Macular Degeneration )

4. اپیدرمولایزیس بولزا (Epidermolysis Bullosa)

5. گلوکوما (Glaucoma/ Congenital Glaucoma)

6. آتروفی چشمی ( Eye Atrophy)

7. بیماری نوری ((NDP-related Retinopathies also known as Norrie Disease (ND

سقط جنین

۱ . پلی مرفیسم فاکتور V لیدن (Factor V Leiden Polymorphism)

2. پلی مرفیسم MTHFR Polymorphism) MTHFR)

3. پلی مرفیسم فاکتور II خونی ( Factor II Polymorphism)

تعیین هویت

۱- پروفایل DNA (تعیین رابطه پدر فرزندی روی نمونه های خون، مو، سواپ و CVS)

DNA Profile (identity determination from hair, blood, CVS and buccal swap

بیماریهای ناشی از تکرارهای نوکلئوتیدی ( Disease made by Three Nucleotide Repeats)

۱٫ سندرم ایکس شکننده (فراژایل ایکس)( Fragile X)

۲٫ هانتینگتون( Huntington)

3. آتاکسی مخچه ای نخاع ((SCA) تیپ ۱، ۲ و۷ (Spinocerebellar Ataxia 1,2,7 (SCA)

3. آتاکسی فردریش (Friedreich Ataxia )

بیماریهای عصبی و عضلانی ( Muscular and Neural Diseases)

۱٫ شارکوت ماری توث انواع (۴A1,A, 2A )

۲٫ دیستروفی عضلانی دوشن/ بکر (( Duchenne muscular dystrophy (DMD)

3.دیستروفی میتونیک( Myothonic Dystrophy ) (MD)

۴٫ لیم گیردل (Limb Girdle)

5. منکز( Menkes Disease)

6. آتروفی عضلانی نخاعی ( Spinal muscular atrophies of childhood, SMA)

5. بیماری رت (Rett syndrome)

6. Hereditary Spastic Paraplegia) HSP

7. دیستروفی عضلانی صورت-شانه-بازو FSHD (Facioscapulohumeral Muscular Dystrophyبیماریهای ویروسی( Viruses diseases)

۱٫ سیتومگا لو ویروس (Cytomegalo Virus)( CMV)

2. ویروس نقص ایمنی HIV Human immunodeficiency Virus

3. ویروس لیمفوتروپیک (T-Lymphotropic Virus I) Human T- Lymphotropic Virus

4. ویروس لیمفوتروپیک (T-Lymphotropic Virus II) Human T- Lymphotropic Virus II

5. هپاتیت ث (HCV) (Hepatitis B virus)

6. هپاتیت ب (HBV) (Hepatitis C virus

سرطان ها( Cancers)

بررسی ژن KRAS در سرطان کلورکتال (KRAS in Colorectal Cancer )

سرطان پروستات (Prostate Cancer)

سرطان مثانه (Bladder Cancer)

سرطان ریه (Lung Cancer)

سرطان سینه و تخمدان

سندرم Lynch

رتینوبلاستوما

ملانوم خانوادگی

نوروفیبروماتوزیس نوع اول

نوروفیبروماتوزیس نوع دوم

پولیپوزیس کلی

Li-Fraumeni

سندرم Gorlin

Ataxia-Telangiectasia

سرطان معده

سرطان مری

VanHippel-Lindau

سرطان بیضه

بیماریهای استخوانی( Bone disease)

۱- مالتیپل سینوستوزیس( Multiple Synostosis Syndrome)

سایر بیماریها

- کوتولگی

- دژنراسیون ماکولار وابسته به سن

- باردت – بیدل

- سیتومگالوویروس

- سیستیک فیبروزیس

- CPEO

- EDMD

- انسفالومیوپاتی میتوکندریایی

- اپیدرمولیز تاولی

- اگزوستوزیس

- فاکتور انعقادی II ، V

- آتاکسی فردریش

- گالاکتوزومی

- گوشه

- گلوکوم

- HTLV

- موکوپلی ساکاریدوز

- هانتینگتون

- اکتیوز

- سرطان کولورکتال

- لافورا

- سندرم لش – نیهان

- دیستروفی عضلانی لیمب گیردل

- سندرم منکز

- MERRF

- MELAS

- میوپاتی میتوکندریایی

- سندرم سینوستوز متعدد

- نیمان پیک

- پکان

- سندرم رت

- تی ساکس

- تعیین دوز وارفارین

- ویلسون

- ۲۲tRNA

- بیماریهای عصبی – عضلانی


آدرس آزمایشگاه ژنتیک فاضلی-صنعتی


تهران، خیابان مطهری، نرسیده به سهروردی، پلاک ۱۰۶، طبقه ۲، واحد ۳

تلفن : ۸۸۸۶۲۱۵۸– ۸۸۸۶۲۱۵۹

فکس : ۸۸۸۲۸۸۹۸

پست الکترونیکی: info@irangenetictest.com

 

 منبع :

www.irangenetictest.com

 

 

   منبع خبر: 3

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران