آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی ولیعصر

1392/10/21

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی ولیعصرآزمایشگاه نخصصی پاتوبیولوژی ولیعصرخلاصه عملکرد

راه اندازي تخصصي آزمايشهاي پاتولوژي نسج ، سيتولوژي مديكال

و سيتولوژي پاپ اسمير راه اندازی آزمایشهای تخصصی بالینی

انجام مشاوره هاي تخصصي پزشكي باليني و همچنين تفسير

باليني نتايج آزمايشگاهي

برگزاري 9 سمينار بازآموزي با شركت متخصصان ، پزشكان ،

دندانپزشكان و كارشناسان مامائي

همكاري علمي و آموزشي با انجمن آسيب شناسي ايران و

شبكه بهداشت و درمان اسلامشهر

پايه گذار تاسيس انجمن علمي پزشكي اسلامشهر در سال 83 .

تجهیزات آزمایشگاهی

Sysmex K21
Sysmex K1000
Auto Analyzer
Sediman Meter
Urin Analyzer
Elisa Reader
Electrophoresis Set
Bilirubin meter
Mindray BS 400
Cobas Mira S
Urea Breath Test
NycoCard HbA1C
TLC system
And other sets


ساختمان آزمایشگاه

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ طﺮاﺣﻲ وﻳﮋه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در 6 طﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ

واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي مستقل نوزادان وکودکان در طﺒﻘﻪ ھﻤﮑﻒ

ﭘﺬﻳﺮش ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي و ﺟﻮاﺑﺪھﻲ ﻣﻜﺎﻧﯿﺰه در طﺒﻘﻪ اول

اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در طﺒﻘﻪ دوم

اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی در طﺒﻘﻪ ﺳﻮم

اﻧﺠﺎم مشاوره ژﻧﺘﯿک و ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﮫﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ

وﻛﺎرﮔﺎھﮫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در طبقه چهارم

واحد مستقل بارداران بطوری که( پذیرش ونمونه گیری جداگانه) در طبقه پنجم

شرایط ویژه

سیستم لیبل پرینتر برای اولین بار در ایران

سیستم تلفن گویا برای پیگیری جواب بیماران اولین بار در ایران

شبکه پیشرفته رایانه ای به گونه ایکه جواب آزمایشها از دستگاهها

به صورت خودکار وارد سیستم جوابدهی میکردد .

نتایج از طریق پست الکترویکی ارسال میشود

آماده بودن یا تکرار نمونه از طریق اس ام اس ارسال میشود

شامل انجام آزمايشهاي چكاپ كامل اوليه - جهت اطمينان از

سلامت طرفين انجام تفسير توسط پزشك متخصص و در

صورت صلاحديد انجام آزمايشهاي تخصصي ژنتيك ميباشد

مشاوره ژنتيك فقط براي ازدواجهاي فاميلي نمي باشد بلكه

در كليه ازدواجها اطمينان از صحت و سلامت كامل طرفين

ازدواج را مشخص مي نمايد ، بطور مثال اطمينان از عدم

وجود انواع بيماريهايي مانند سرطان خون ،ديابت ، بيماريهاي

كليوي و كبدي ، ايدز ، هپاتيت ، بيماريهاي عضلاني و عصبي ،

حواس پنجگانه و غیره ميتواند در ازدواجهاي فاميلي و غير فاميلي

از احتمال بروز ناهنجاريهاي مادر زادي در نوزادان ، تا حد زيادي

پيشگيري نمايد

موارد زير را براي انجام مشاوره ژنتيك ازدواج رعايت بفرمائيد

طرفين ازدواج ميتوانند با رعايت ناشتايي كامل

با تعيين وقت قبلي از ساعت 7 صبح الي 11

جهت پذيرش و نمونه گيري در آزمايشگاه حضور داشته باشند

- نظر به اينكه برخي از آقايان فاقد اسپرم كافي جهت باروري مي باشند

انجام آزمايش اسپرموگرام

براي مشاوره الزامي مي باشد كه با رعايت شرايط آن انجام ميگيردپاتوبيولوژي حضرت وليعصر عجتهران - خیابان ولیعصر - روبروی پارک ساعی - نبش آبشار

اسلامشهر - خيابان باغ فيض - كوچه دهم - آزمايشگاهتلفن : 88675600 - 021 خط ويژه

تلفن : 56368100 - 021 خط ويژه

فاكس : 88673194 - 021

فاكس : 56360721 - 021

Email : info@valiasrlab.com
منبع

www.valiasrlab.com

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران