کم خونی مگالوبلاستیک

1392/01/09

آنمی مگالوبلاستیک

گروهي از كم خوني ها هستند كه در آنها اريتروبلاستها و نيز ساير پيش سازهاي سلول هاي خوني (پيش سازهاي گلبولهاي سفيد) دگرگونيهاي غير عادي و ويژه اي در بلوغ نشان مي دهند كه پيامد آن تأخير بلوغ هسته نسبت به سيتوپلاسم است .

در اين سلولها كروماتين هسته ظاهري ظريف و توري شكل با نماي باز و غير متراكم دارد.

در اين كم خوني توليد هموگلوبين در سيتوپلاسم به صورت طبيعي ادامه دارد و بلوغ سيتوپلاسمي بدون مشكل است .

كم خوني مگالوبلاستيك معمولاً به علت كمبود اسيدفوليك و B12 رخ مي دهدو كمبود B12 و يا اسيدفوليك باعث اختلال در ساخت DNA در هسته سلولها مي گردد و در نتيجه هسته سلولها رشد كافي ندارند و بزرگ باقي مي مانند و سلول بزرگتر از اندازه طبيعي مي گردد (مگالوبلاستيك ).

كم خوني ماكروسيتي است و ماكرواوالوسيت ها،نوتروفيل هاي غول آسا هيپرسگمانته در خون مشاهده مي گردند.

در يك كم خوني ماكروسيتي نورموبلاستيك (غير مگالوبلاستيك) نوتروفيل‏هاي غول آساي هيپرسگمانته و ماكرو اوالوسيت ها در خون محيطي مشاهده نمي شوند(مانند كم خوني به علت هيپوتيروئيديسم ) .

پان ستيوپني معمولاً وجود دارد.MCV افزايش دارد،آنيزوسيتوز،پويكيلوسيتوز واضح وجود دارند.

ميكروسيت ها و داكروسيت ها ديده مي شوند.

بازوفيلي منقوط،اجسام هاول ژولي، گلبولهاي قرمز هسته دار و يا مگالوبلاست ها ممكن است ديده شوند .

گرانولوسيت ها اكثراً بيش از 5 لوب دارند( هيپرسگمانتاسيون )

سلولهاي مغز استخوان مگالوبلاستيك هستند(بزرگتر از اندازه معمول با هسته غير طبيعي)

هيپرپلازي شديد رده اريتروئيدي وجود دارد كه به علت خونسازي غير مؤثر موجب بروز كم خوني مي گردد .

دركم خوني مگالوبلاستيك ساخت DNA دچار مشكل است نه RNA بنابراين هسته سلولهاي خوني حالت غير طبيعي دارند و بلوغ آنها عقب افتاده است و بزرگ بوده نماي كروماتيني بازي دارند به علت عدم مشكل در ساخت RNA ، سيتوپلاسم سلولها به درستي رشد كرده و تكامل مي يابد.

به غير از رده سلولهاي قرمز، رده ميلوئيدي نيز دچار مشكلات ذكر شده مي باشد.به طور مثال سلولهاي پيش ساز گرانولوسيتي از نظر اندازه بزرگتر هستند و هسته آنها حالت غير طبيعي دارد.متاميلوسيت غول آسا مشخص ترين پيش ساز رده گرانولوسيتي در مغز استخوان مگالوبلاستيك است .

مگاكاريوسيت ها نيز در مغز استخوان مگالوبلاستيك غير طبيعي مي باشند.

به علت هايپرپلازي شديد اريتروئيدي، نسبت ميلوئيد به ارتيدوئيد M/E در مغز استخوان كاهش نشان مي دهد.یک ماکرو اوالوسیت (فلش) و یک نوتروفیل هایپر سگمانته در گستره خون بیمار مبتلا به كم خوني مگالوبلاستيك
یک مگالوبلاست در گستره خون فرد مبتلا به کم خونی مگالوبلاستیک. این سلولها ممکن است در خون محیطی مشاهده شوند اما معمولا در گستره مغز استخوان بیمار مبتلا شایع هستند.گستره مغز استخوان در فرد مبتلا به کم خونی مگالوبلاستیک. مگالوبلاستها در مراحل مختلف بلوغ و یک متامیلوسیت غول اسا (فلش) مشاهده میشوند.
مقایسه اریتروپویزیس مگالوبلاستیک با اریتروپوپزیس طبیعی. پیش سازهای مگالوبلاستیک بزرگتر بوده هسته انها تراکم کمتری داشته و اصطلاحا بازتر بوده وبلوغ به تعویق افتاده دارد

   منبع خبر: دکتر پوپک

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران