آزمون Carry Over

1392/11/01

آزمون Carry overآزمون carry overCarry Over عموما برای توصیف فرایندی استفاده می شوندکه به آنها

تعلق ندارند.

این مواد می تواند قسمتی از یک نمونه یا قسمتی از یک محلول مانند

محلول رقیق کننده یا محلول شستشو باشد.

در دو حیطه می توان Carry Over را بررسی نمود که شامل تعیین

Carry Over وابسته به نمونه و تعیین Carry Over غیر وابسته به

نمونه می باشد.

Carry Over را میتوان به دو روش استفاده از محلول رنگی یا با استفاده از

نمونه و معرف تعیین کرد
منبع

آزمایشگاه مرجع سلامت

انجمن علمی آسیب شناسی ایران
   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران