خطای راندوم در آنالایزرهای بیوشیمی

1392/11/04

انواع خطا در آنالایزرهای بیوشیمی

اتوآنالایزر های بیوشیمی و کنترل کیفی بیوشیمی


خطای راندوم

خطای راندوم یا تصادفی به یکی از دلایل زیر به وجود می آید :


1-دمای ناپایدار

2-نوسانات جریانات الکتریکی دستگاه

3-وجود حباب هوا در زمان انتقال نمونه یا معرف

4-عدم رعایت حجم برداشتی از نمونه یا معرف

5-ناپایداری معرف

6-عدم رعایت شرایط نگه داری نمونه

7-آلودگی ظروف مورد استفاده ،نوک سمپلرها و نظیر آن

8-آلودگی نمونه ،کنترل یا معرف

9-اشکال لحظه ای در سیستم های مکانیکی ، الکترونیکی ، هیدرولیکی

یا نوری دستگاهمنبع

آزمایشگاه مرجع سلامت

انجمن علمی آسیب شناسی ایران   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران