تعریف INR در آزمایش PT

1392/11/06

تعریف واژه INR در بخش انعقاد


تعریف INR در آزمایش PT
ترومبوپلاستین که به عنوان معرف در آزمون PT به کار می رود از منابع

گوناگونی استخراج می شود به عنوان نمونه می توان از بافت مغز

( به ویژه مغز خرگوش )، ریه و جفت حیوانات مختلف و صناعی نام برد.

این بافت ها حاوی مقادیر قابل توجهی ترومبوپلاستین می باشند.

این منابع گوناگون نسبت به کمبود عوامل مسیر خارجی انعقاد
( آزمون

PT) دارای حساسیت یکسانی نیستند از این رو ممکن است یک

آزمایشگاه یه دنبال مصرف کیت های مختلف که از منابع متفاوت

استخراج شده باشند،دچار نوساناتی در ارائه نتایج آزمایش ها شود.

سازمان بهداشت جهانی برای از میان بردن این نوسانات حاصل از تفاوت

منابع تولید و روش های ساخت کیت و برای غیر وابسته کردن آزمون PT

به آنها واحد INR را پیشنهاد کرده است.

INR به روش زیر محاسبه می شود:

 

آزمایش PT در آزمایشگاه 

منبع

دکتر عباس زواره ای

دکتر مسعود وثوق

بیمارستان شهید رجایی

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران