آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر طیبی

1392/11/07

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر طیبی


آزمایشگاه دکتر طیبی
آزمایشگاه دکتر طیبی قائم شهر ، جهت توسعه سیستم های مدیریت کیفیت و جلب رضایت مشتریان ، الزامات استاندارد ISO 15189 ( استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی) را بعنوان الگوی سیستم مدیریت کیفیت تعیین و ضمن رعایت کامل منشور اصول اخلاقی نسبت به اصول زیر متعهد می باشد :


-کلیه کارکنان درگیر با فعالیتهای آزمایش، خود را با مستند سازی کیفیت آشنا ساخته و خط مشی ها و روش های اجرایی را همواره اجرا می نمایند.

- آموزش كليه كاركنان آزمایشگاه در جهت افزايش مهارت و تواناييهاي آنان.

- ايجاد حس مشاركت در كاركنان به منظور دستيابي به اهداف كمي و كيفي آزمایشگاه.

- ايجاد محيطي ايمن براي تمامي مراجعین و كاركنان به عنوان مهمترين سرمايه معنوي آزمایشگاه.

- انجام آزمایشات مطابق جدیدترین متد و رویه حرفه ای آزمایشگاهی و براساس مدارک سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه.

- ایجاد فرهنگ بهبود مستمر در کل آزمایشگاه جهت بهبود اثربخشی فرآیندهای سیستم کیفیت و توانایی آزمایشگاه.

·تلاش برای استقرار سيستم مدیریت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO15189 در جهت بهبود مداوم در تمامي فعاليتهاي جاري در آزمایشگاه.

بر اساس موارد فوق ، اهداف کیفیت تدوین و در دوره های زمانی مشخص نسبت به اندازه گیری ، تحلیل و بازنگری آنها با کمک مسئول آزمایشگاه اقدام میگردد .

سوپروایزر و مدیر تضمین کیفیت مسئولیت نظارت بر حسن اجرای فعالیتها را بر عهده داشته که از طریق گزارش های مناسب ، مدیریت آزمایشگاه را از چگونگی دستیابی به نتایج مطلع می سازند .

مديريت آزمایشگاه خود را متعهد به اجراي اصول فوق در كليه فعاليتهاي آزمايشگاه ميداند و از تمامي كاركنان ميخواهد كه با رعايت دقيق موارد ياد شده، از بروز هر موردي كه آزمایشگاه را از اهداف خويش دور ميسازد، پيشگيري به عمل آورده و با ارائه پيشنهادهاي مناسب براي بهينه سازي فرآيند، ياري بخش مديريت آزمایشگاه باشند.
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر طیبی

دکتر محمد ابراهیم طیبی (مسئول فنی آزمایشگاه)

1. آزمایشگاه پزشکی دکتر طیبی خود را پایبند رفتار منصفانه و بدون تبعیض با همه بیماران می داند.

2. اطلاعات بیماران (نام، تلفن و ...) جهت پیگیری های مورد لزوم در مواقع خاص (نمونه گیری مجدد و ...) جمع آوری می شود. آزمایشگاه پزشکی دکتر طیبی خود را متعهد به حفظ و پاسداشت اطلاعات فوق می داند.

3. آزمایشگاه پزشکی دکتر طیبی خود را متعهد می داند در صورتیکه نتایج دارای عوارض جدی برای بیمار است نتایج را مستقیماً به اطلاع وی نرساند.

4. آزمایشگاه پزشکی دکتر طیبی تمهیدات لازم جهت ایجاد و حفظ حریم خصوصی کافی بیماران را در زمان پذیرش و نمونه برداری تدارک دیده است.

5. آزمایشگاه پزشکی دکتر طیبی خود را متعهد می داند در صورتیکه نمونه اولیه در شرایط نامناسب برای انجام آزمایش درخواست شده به آزمایشگاه رسیده باشد به اطلاع بیمار رسانده و نمونه را امحاء نماید.

6. آزمایشگاه پزشکی دکتر طیبی تمام توان خود را جهت انجام آزمایش های مطابق با استاندارد های مناسب و در سطحی از مهارت و شایستگی که از این آزمایشگاه انتظار می رود، مصروف نماید.

7. آزمایشگاه پزشکی دکتر طیبی خود را متعهد می داند که کلیه گزارشات بیماران را محرمانه تلقی کرده و تنها به درخواست کننده آزمایش، گزارش را ارائه دهد.

8. آزمایشگاه پزشکی دکتر طیبی تلاش می نماید تا اطلاعات آزمایشگاهی نوین را از طریق مقتضی در اختیار پزشکان و همکاران دیگر قرار دهد تا امکان تفسیر صحیح تر آزمایشات میسر باشد.

9. آزمایشگاه پزشکی دکتر طیبی اقدامات لازم جهت ذخیره سازی اطلاعات و سوابق پزشکی بیماران به عمل آورده است به صورتیکه در برابر گم شدن، دسترسی غیر مجاز یا مداخله و سایر سواستفاده ها به طور منطقی حراست می نمايد.

10.آزمایشگاه پزشکی دکتر طیبی الزامات قانونی را در خصوص مدت زمان و شرایط نگهداری سوابق بیماران را اجرا و در مدارک سیستم کیفیت خود لحاظ نموده است.

11.امکان دسترسی به سوابق آزمایشگاه پزشکی دکتر طیبی تنها برای فرد درخواست کننده آزمایش و در خصوص کودکان و افراد دارای مشکل ذهنی تنها برای ولی و قیم قانونی آنان، میسر می باشد و تنها در صورت درخواست مراجع قانونی به صورت مکتوب و در چارچوب قانون این امکان ایجاد می شود.

12.آزمایشگاه پزشکی دکتر طیبی خود را متعهد می داند در هنگام بررسی، عقد و بازنگری قراردادهای همکاری با آزمایشگاههای دیگر، ملاحظات و مصلحت بیماران را در نظر داشته باشد.

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر طیبی
بیمه های طرف قرارداد با آزمایشگاه دکتر طیبی

تامین اجتماعی

خدمات درمانی

ارتش

بانک ملی

بانک ملت

بانک تجارت

کمیته امداد
آزمایشگاه دکتر طیبی قائم شهر

نشانی : قائم شهر - خیابان بابل - جنب بانک مسکن شعبه مرکزی

تلفن: 2221116 - 2205578 - 0123

فکس : 2221277-0123

E.mail : info@tayebilab.com


منبع

سایت آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر طیبی

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران