سوشهای هومولوگ آنتامباهیستولیتیکا

1392/11/22

سوشهای هومولوگ آنتامباهیستولیتیکا


آنتامبا هیستولیتیکاکاریوزوم تقریباً کنار هسته کروماتین محیطی اغلب در تست هایی از دیواره هسته جمع شده و در مجموع شبیه آنتاموبا کُلی می باشد. کیست های هارتمتنی شبیه هیستولیتیکا میله ای و سیگاری شکلند. نسبت ستوپلاسم به هسته در هر دو یکسان است.

هارتمانی از باکتری تغذیه کرده ولی گویچه های قرمز را نمی خورد. تفاوت اصلی با هیستولیتیکا اینکه بیماری زایی ندارد.

اختلافت سرولوژیک بین آنتامبا هیستولیتیکا و انتاموبا هارتمانی به مراتب بیش از این اختلافات در بین سویه ی هیستولیتیکا است. اکثر محققین آنتاموبا هارتمانی را غیر بیماری زا تلقی کرده و درمانی برای آن جایز نمی دانند.

3- آنتامبا اینوادنس:

که این سوش برای لاک پشت غیر بیماری زا بوده ولی برای مار به شدت پاتوژن است. به دلیل رفتار بیولوژیک مشابه آنتامبا اینودنس با آنتامبا هیستولیتیکا به عنوان مدل آزمایشگاهی استفاده می شود. سپس در انسان به عنوان مدل واکسیناسیون استفاده می شود.


4-آنتامبا موشکوفسکي:

یک آمیب آزا که بیشتردر فاضلاب های شهری یافت از انسان گزارش شده و برای انسان غیرپاتوژن(غیر بیماری زا) می باشد که میزان شیوع آن نامشخص بوده و قبلاً آنتاموبا هیستولیتیکا ی غیربیماری زا در نظر گرفته می شود شاید الان بیماری زا باشد.:

5- انتاموبا لاردو(Laredo):

در درجهحرارتهای پایین زندگی م کند ( 27-25) در حالیکه آنتاموبا هیستولیتیکا در حرارت 37- 35

سویه های AG، jA، 403، Huff، Lareedo در درجه حرارتهای پایین ( 27- 25 ) زندگی کرده در حالی که هیستولیتیکا در حرارت 37- 35 قادر به ادامه حیات است.

البته عده ای معتقدند که تمام سویه های این آمیب (هیستولیتیکا) بیماری زا بوده چون سویه هایی که از افراد بدون علائم بالینی جدا کرده اند در حیوانات آزمایشگاهی ایجاد بیماری نموده اند

 

منبع

abbashatami.blogfa.com

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران