کنگره کشوری کاربرد فناوری نانو در علوم پزشکی

1393/01/11

کنگره کشوری کاربرد فناوری نانو در علوم پزشکی


نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژیاهداف همایش:

تشخیص نانو مولکولی
تصویر برداری نانوئی
آنالیزهای میکروفلوئیدی و نانو فلوئیدی
سامانه های میکرو الکتریکی و نانو الکتریکی تشخیصی
نانو زیست حسگرها
ریز آرایه ها ونانو تراشه ها
تجهیز آلات نانوئی در روش های تشخیصی

تشخیص عوامل بیماریزای عفونی و غیرعفونی با استفاده از روش های نانومولکولی
استفاده از سیستم های تصویربرداری نانویی برای شناسایی پاراکلینیکی بیماری ها
تشخیص عوامل بیماری زا با استفاده از آنالیزگرهای میکروفلوئیدی و نانوفلوئیدی
استفاده از سامانه های میکروالکتریکی و نانوالکتریکی تشخیصی
شناسایی عوامل بیماریزا با استفاده از نانوزیست حسگرها
کاربرد تجهیزآلات تخصصی نانویی برای شناسایی بیماری ها

محورهای همایش :

نانو حسگرها در سرطان

نانو ابزارها در جراحی

نانو پودرها در مواد بهداشتی

نانو محافظ ها در علوم آزمایشگاهی

نانو گرافی در رادیوگرافی

نانوبیوتکنولوژی

نانو فیزیک در علوم توانبخشی

نانو پاژه در پرستاری

نانو داروتاریخ های مهم همایش:

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات: 20 اردیبهشت 1393

آخرین مهلت ارسال رزومه ی پژوهشی جهت شرکت در تیم داوری کنگره: 10 اردیبهشت 1393

اعلام عناوین مقالات پذیرفته شده: 25 اردیبهشت 1393

آخرین مهلت ارسال درخواست کارگاه و نشست علمی: 20 اردیبهشت 1393

زمان برگزاری: چهارشنبه تا جمعه ( 31اردیبهشت تا 2 خردادماه 1393)

آدرس: سمنان، کیلومتر 4جاده سمنان – دامغان، دانشگاه سمنان، پژوهشکده رویش

تلفن: 3330264-0231

Email: nanomed2014info@gmail.com


http://nanomed.zgig.ir/


   منبع خبر: nanomed.zgig.ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران