آنمی , کم خونی همولیتیک

1392/01/11

آنمی همولیتیک

انمی همولیتیک در نتیجه لیز غیر طبیعی و زودتر از موعد گلبولهای قرمز با دو منشاء داخل عروقی و خارج عروقی میباشد. این آنمی میتواند به دلایل ارثی و یا اکتسابی اتفاق افتد و بنابراین آنمی همولیتیک را بر اسا منشا میتوان به 2 گروه ارثی و اکتسابی تقسیم نمود. در یک فرد سالم عمر طبیعی گلبولهای قرمز بین ۱۲۰-۹۰ روز میباشد و طحال که محل عمده حذف اریتروسیتهای پیر از گردش خون میباشد اقدام به حذف این اریتروسیتها متناسب و مطابق با میزان تولید در مغز استخوان میکند ولی در حدود ۱٪ از افراد که مبتلا به آنمی همولیتیک میباشند عمر گلبولهای قرمز کمتر از حد طبیعی بوده و این سلولها سریعتر لیز میشوند ،در ابتدا مغز استخوان شروع به جبران این لیز میکند و تولید خودرا حتی تا ۸ برابر افزایش میدهد که به صورت افزایش رتیکولوسیت در خون محیطی دیده میشود ولی در صورت لیز بسیار زیاد و خارج از توان مغز استخوان در جبران این حالت علائم آنمی آشکار میشود. در این بیماری بیلی روبین و هموگلوبین موجود در خون افزایش یافته و از طریق ادرار دفع میشود و در نتیجه باعث ایجاد رنگ زرد تیره و یا حتی قهوه ای در ادرار میشود. علائم بالینی در این نوع آنمی معمولا به صورت زردی, مشکلات تنفسی , وجود خون در ادرار و... ظاهر میشود. همانطور که ذکر شد انمی همولیتیک به دلایل مختلف ارثی و اکتسابی مانند فقر آنزیمی G6PD و یا مصرف برخی از داروها اتفاق میافتد بنابراین معاینات و آزمایشات دقیق و همچنین سابقه خانوادگی بیمار به منظور تشخیص دقیق علت بیماری و در نتیجه انتخاب درمان صحیح لازم میباشد. تستهای تشخیصی:

1- برسی لام خون محیطی: معمولا در اسمیر خون محیطی مواردی مانند شیستوسیت, گاها اسفروسیت که میزان این سلولها در بیماری اسفروسیتوز ارثی که خود یکی از عوامل ایجاد کننده آنمی های همولیتیک میباشد حدود 80% و در سایر بیماری ها مانند ناسازگاری خونی مادر و جنین زیر 30% می باشد( اسفروسیت سلولهایی با MCV پایین و MCH بالا میباشد. نسبت سطح به حجم در این سلولها کاهش یافته است), بلیستر سل یا سلولهای طاولی که در فقر G6PD دیده میشوند و همچنین پلی کرومازیا که مطرح کننده وجود رتیک میباشد دیده میشوند.

2- شمارش رتیکولوسیت: در این تست خون را با نسبت مساوی با رنگ حیاتی کریزل بلو مخلوط کرده و بعد از سپری شدن حدود 20 دقیقه در دمای 37 درجه از آن لام تهیه کرده و رتیکها را در بین 1000 RBC ( حدود 10 شان 100 تایی از اریتروسیتها) شمارش کرده و بر حسب در صد گزارش میکند. مقدار نرمال این سلولها بین 5/1-5/0 میباشد و افزایش این سلولها مطرح کننده فعالیت بیشتر مغز استخوان در اریتروسیت سازی در پاسخ به لیز این سلولها میباشد.

3- تستهای بیوشیمی: شامل اندازه گیری سطح آنزیم LDH ( لاکتات دهیدروژناز) میزان ایین آنزیم در لیز گلبولی افزایش میابد, اندازه گیری بیلی روبین, که میزان بیلی روبین غیر کنپوگه نیز در این آنمی افزایش دارد.

4- الکتروفورز پروتئین: در آنمی همولیتیک هموگلوبین آزادد شده به هاپتوگلوبین متصل میشود بنابراین این پروتئین کاهش میابد.

5- تست کومبس غیر مستقیم: در این تست به دنبال آنتی بادی های ناکامل از کلاس IgG و IgA هستیم. این آنتی بادی ها در برخی از افراد گلبولهای قرمز را حساس کرده و در نهایت با فعالسازی کمپلمان باعث لیز آنها میشوند . این آنتی بادی ها معمولا منشا آنمی همولیتیک گرم میباشند.

6- تست کومبس مستقیم: برای بررسی وجود آنتی بادی از کلاس IgM که باعث ایجاد آنمی همولیتیک سرد میشوند کاربرد دارد.

۷- بررسی ادرار از نظر وجود بیلی روبین, اوروبیلینوژن, هموسیدرین و هموگلوبین. معمولا هموسیدرین و هموگلوبین بیشتر در آنمی های همولیتیک با لیز داخل عروقی در ادرار دیده میشوند.

تقسیم بندی آنمی های همولیتیک:

آنمی های همولیتیک همانطور که ذکر گردید بر اساس عوامل مختلف ارثی و یا اکتسابی اتفاق میافتند بنابراین در قدم اول میتوان این انمی را به ۲ گروه عمده ۱- ارثی ۲- اکتسابی تقسیم نمود.

1- آنمی های همولیتیک ارثی رانیز میتوان در چند گروه قرار داد که شامل:

۱-۱ آنمی ناشی از اختلالات غشایی: مانند اسفروسیتوز ارثی، الیپتوسیتوز ارثی ، استوماتوسیتوز ارثی و پیروپویکیلیوسیتوز. در این اختلالات معمولا در پروتئینهای محیطی غشا که شامل انکرین و اسپکترین میباشند اختلال وجود دارد. ( اختلالات کمی و کیفی)

۲-۱ آنمی ناشی از اختلالات آنزیمی: شامل فقر آنزیم G6PD، فقر آنزیم PK

3-1 آنمی ناشی از اختلالات هموگلوبین: شامل هموگلوبینوپاتی هایی مانند تالاسمیو یا هموگلوبین S، C و...

2- آنمی های همولیتیک اکتسابی را میتوان در قدم بعدی به دودسته آنمی وابسته به عوامل ایمیون و آنمی غیر ایمیون تقسیم نمود.

آنمی های ایمیون نیز شامل 2دسته کلی زیر میباشند:

1- آنمی اتوایمیون: در این آنمی ها خود فرد بر علیه اریتروسیتهایش آنتی بادی ساخته و باعث لیز آنها میشود، مانند: آنمی همولیتیک سرد و گرم، آنمی همولیتیک به دنبال عفونت با مایکوپلاسما و اپشتاین بار ویروس ، هموگلوبینوری حمله ی سرد، سندرم ایوان Evan syndrome :در این سندرم آنتی بادی ضد پلاکت و اریتروسیتها در بدن فرد ساخته میشود و آنمی های همولیتیک اتوایمیون با علت ناشناخته.

2- آنمی الوایمیون: در این آنمی در بدن فرد آنتی بادی بر ضد اریتروسیتهای فرد دیگر ساخته میوشد که این حالت در آنمی های بعد از نتقال خون در اثر ناسازگاری های خونی و همچنین در نوزاد در اثر ناسازگاری خونی مادر و جنین ایجاد شده و باعث ایجاد بیماری Hemolytic Disease of Newborn که به اختصار HDN مینامند میشود.

آنمی های غیر ایمیون اکتسابی نیز در اثر عوامل مختلفی مانند :

1- مصرف برخی از داروها مانند ریباویرین

2- سموم مانند سم حشرات

3- عوامل مکانیکی: مانند جراحی قلب و یا اختلالات عروقی

4- عفونتها مانند مالاریا ، بابزیوز و...

5- آنمی همولیتیک میکرو آنژیوپاتیک مانند HUS ( دفع خون در ادرار به ویژه به دنبال عفونت با یکی از سوشهای باکتری E.coli) و TTP

6- آنمی همولیتیک ماکرو آنژیوپاتیک: که در اثر عواملی مانند استفاده از دریچه ای مصنوعی قلبی اتفاق میافتد.

7- اختلالات غشایی : مانند هموگلوبینوری حمله ای شبانه و بیماری های کبدی.

در تقسیم بندی دیگری نیز میتوان بر اساس محل لیز اریتروسیتها این آنمی ها را به 2 دسته 1- لیز داخل عروقی و 2- لیز خارج عروقی تقسیم نمود. معمولا آنمی های ارثی اغلب همراه با لیز خارجی همراه هستند

   منبع خبر: asemaneelm.blogfa

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران