گروه ها
بانک اطلاعات
جستجوی بانک اطلاعاتی
عنوان :
گروه :
زیر گروه:
نظرسنجی
به نظر شما چه میزان" حقوق و مزایای پرسنل آزمایشگاه" نسبت به مقدار و شرایط کار در آن برابر است ؟
آنمی , کم خونی همولیتیک - 1392/01/11

آنمی همولیتیک

انمی همولیتیک در نتیجه لیز غیر طبیعی و زودتر از موعد گلبولهای قرمز با دو منشاء داخل عروقی و خارج عروقی میباشد. این آنمی میتواند به دلایل ارثی و یا اکتسابی اتفاق افتد و بنابراین آنمی همولیتیک را بر اسا منشا میتوان به 2 گروه ارثی و اکتسابی تقسیم نمود. در یک فرد سالم عمر طبیعی گلبولهای قرمز بین ۱۲۰-۹۰ روز میباشد و طحال که محل عمده حذف اریتروسیتهای پیر از گردش خون میباشد اقدام به حذف این اریتروسیتها متناسب و مطابق با میزان تولید در مغز استخوان میکند ولی در حدود ۱٪ از افراد که مبتلا به آنمی همولیتیک میباشند عمر گلبولهای قرمز کمتر از حد طبیعی بوده و این سلولها سریعتر لیز میشوند ،در ابتدا مغز استخوان شروع به جبران این لیز میکند و تولید خودرا حتی تا ۸ برابر افزایش میدهد که به صورت افزایش رتیکولوسیت در خون محیطی دیده میشود ولی در صورت لیز بسیار زیاد و خارج از توان مغز استخوان در جبران این حالت علائم آنمی آشکار میشود. در این بیماری بیلی روبین و هموگلوبین موجود در خون افزایش یافته و از طریق ادرار دفع میشود و در نتیجه باعث ایجاد رنگ زرد تیره و یا حتی قهوه ای در ادرار میشود. علائم بالینی در این نوع آنمی معمولا به صورت زردی, مشکلات تنفسی , وجود خون در ادرار و... ظاهر میشود. همانطور که ذکر شد انمی همولیتیک به دلایل مختلف ارثی و اکتسابی مانند فقر آنزیمی G6PD و یا مصرف برخی از داروها اتفاق میافتد بنابراین معاینات و آزمایشات دقیق و همچنین سابقه خانوادگی بیمار به منظور تشخیص دقیق علت بیماری و در نتیجه انتخاب درمان صحیح لازم میباشد. تستهای تشخیصی:

1- برسی لام خون محیطی: معمولا در اسمیر خون محیطی مواردی مانند شیستوسیت, گاها اسفروسیت که میزان این سلولها در بیماری اسفروسیتوز ارثی که خود یکی از عوامل ایجاد کننده آنمی های همولیتیک میباشد حدود 80% و در سایر بیماری ها مانند ناسازگاری خونی مادر و جنین زیر 30% می باشد( اسفروسیت سلولهایی با MCV پایین و MCH بالا میباشد. نسبت سطح به حجم در این سلولها کاهش یافته است), بلیستر سل یا سلولهای طاولی که در فقر G6PD دیده میشوند و همچنین پلی کرومازیا که مطرح کننده وجود رتیک میباشد دیده میشوند.

2- شمارش رتیکولوسیت: در این تست خون را با نسبت مساوی با رنگ حیاتی کریزل بلو مخلوط کرده و بعد از سپری شدن حدود 20 دقیقه در دمای 37 درجه از آن لام تهیه کرده و رتیکها را در بین 1000 RBC ( حدود 10 شان 100 تایی از اریتروسیتها) شمارش کرده و بر حسب در صد گزارش میکند. مقدار نرمال این سلولها بین 5/1-5/0 میباشد و افزایش این سلولها مطرح کننده فعالیت بیشتر مغز استخوان در اریتروسیت سازی در پاسخ به لیز این سلولها میباشد.

3- تستهای بیوشیمی: شامل اندازه گیری سطح آنزیم LDH ( لاکتات دهیدروژناز) میزان ایین آنزیم در لیز گلبولی افزایش میابد, اندازه گیری بیلی روبین, که میزان بیلی روبین غیر کنپوگه نیز در این آنمی افزایش دارد.

4- الکتروفورز پروتئین: در آنمی همولیتیک هموگلوبین آزادد شده به هاپتوگلوبین متصل میشود بنابراین این پروتئین کاهش میابد.

5- تست کومبس غیر مستقیم: در این تست به دنبال آنتی بادی های ناکامل از کلاس IgG و IgA هستیم. این آنتی بادی ها در برخی از افراد گلبولهای قرمز را حساس کرده و در نهایت با فعالسازی کمپلمان باعث لیز آنها میشوند . این آنتی بادی ها معمولا منشا آنمی همولیتیک گرم میباشند.

6- تست کومبس مستقیم: برای بررسی وجود آنتی بادی از کلاس IgM که باعث ایجاد آنمی همولیتیک سرد میشوند کاربرد دارد.

۷- بررسی ادرار از نظر وجود بیلی روبین, اوروبیلینوژن, هموسیدرین و هموگلوبین. معمولا هموسیدرین و هموگلوبین بیشتر در آنمی های همولیتیک با لیز داخل عروقی در ادرار دیده میشوند.

تقسیم بندی آنمی های همولیتیک:

آنمی های همولیتیک همانطور که ذکر گردید بر اساس عوامل مختلف ارثی و یا اکتسابی اتفاق میافتند بنابراین در قدم اول میتوان این انمی را به ۲ گروه عمده ۱- ارثی ۲- اکتسابی تقسیم نمود.

1- آنمی های همولیتیک ارثی رانیز میتوان در چند گروه قرار داد که شامل:

۱-۱ آنمی ناشی از اختلالات غشایی: مانند اسفروسیتوز ارثی، الیپتوسیتوز ارثی ، استوماتوسیتوز ارثی و پیروپویکیلیوسیتوز. در این اختلالات معمولا در پروتئینهای محیطی غشا که شامل انکرین و اسپکترین میباشند اختلال وجود دارد. ( اختلالات کمی و کیفی)

۲-۱ آنمی ناشی از اختلالات آنزیمی: شامل فقر آنزیم G6PD، فقر آنزیم PK

3-1 آنمی ناشی از اختلالات هموگلوبین: شامل هموگلوبینوپاتی هایی مانند تالاسمیو یا هموگلوبین S، C و...

2- آنمی های همولیتیک اکتسابی را میتوان در قدم بعدی به دودسته آنمی وابسته به عوامل ایمیون و آنمی غیر ایمیون تقسیم نمود.

آنمی های ایمیون نیز شامل 2دسته کلی زیر میباشند:

1- آنمی اتوایمیون: در این آنمی ها خود فرد بر علیه اریتروسیتهایش آنتی بادی ساخته و باعث لیز آنها میشود، مانند: آنمی همولیتیک سرد و گرم، آنمی همولیتیک به دنبال عفونت با مایکوپلاسما و اپشتاین بار ویروس ، هموگلوبینوری حمله ی سرد، سندرم ایوان Evan syndrome :در این سندرم آنتی بادی ضد پلاکت و اریتروسیتها در بدن فرد ساخته میشود و آنمی های همولیتیک اتوایمیون با علت ناشناخته.

2- آنمی الوایمیون: در این آنمی در بدن فرد آنتی بادی بر ضد اریتروسیتهای فرد دیگر ساخته میوشد که این حالت در آنمی های بعد از نتقال خون در اثر ناسازگاری های خونی و همچنین در نوزاد در اثر ناسازگاری خونی مادر و جنین ایجاد شده و باعث ایجاد بیماری Hemolytic Disease of Newborn که به اختصار HDN مینامند میشود.

آنمی های غیر ایمیون اکتسابی نیز در اثر عوامل مختلفی مانند :

1- مصرف برخی از داروها مانند ریباویرین

2- سموم مانند سم حشرات

3- عوامل مکانیکی: مانند جراحی قلب و یا اختلالات عروقی

4- عفونتها مانند مالاریا ، بابزیوز و...

5- آنمی همولیتیک میکرو آنژیوپاتیک مانند HUS ( دفع خون در ادرار به ویژه به دنبال عفونت با یکی از سوشهای باکتری E.coli) و TTP

6- آنمی همولیتیک ماکرو آنژیوپاتیک: که در اثر عواملی مانند استفاده از دریچه ای مصنوعی قلبی اتفاق میافتد.

7- اختلالات غشایی : مانند هموگلوبینوری حمله ای شبانه و بیماری های کبدی.

در تقسیم بندی دیگری نیز میتوان بر اساس محل لیز اریتروسیتها این آنمی ها را به 2 دسته 1- لیز داخل عروقی و 2- لیز خارج عروقی تقسیم نمود. معمولا آنمی های ارثی اغلب همراه با لیز خارجی همراه هستند

   منبع خبر: asemaneelm.blogfa

مطالب مرتبط

آزمایش سدیمان آزمایش سدیمان در بخش خونشناسی آزمایشگاه انجام می گردد و میزان سرعت رسوب گلبول قرمز در یک ساعت را اندازه می گیرد و این آزمایش معمولا با آزمایش CBC و روماتوئید فاکتور و دیگر آزمایشهای مربوط به بیماریهای کلاژن و رماتیسمی درخواست می شود.
کم خونی مگالوبلاستیک کم خوني مگالوبلاستيك معمولاً به علت كمبود اسيدفوليك و B12 رخ مي دهدو كمبود B12 و يا اسيدفوليك باعث اختلال در ساخت DNA در هسته سلولها مي گردد و در نتيجه هسته سلولها رشد كافي ندارند و بزرگ باقي مي مانند و سلول بزرگتر از اندازه طبيعي مي گردد
آنمی - تعریف کم خونی بسته به شدت کم خونی عوارضی چون کاهش فشار خون ، تعریق ، اضطراب ، پرخاشگری، کاهش فعالیتهای مغزی ، سنکوپ ، شوک ودر موارد بسیار شدید از بین رفتن عملکرد ارگانهای حیاتی دیده می شود ونهایتاً ممکن است منجر به مرگ گردد.
آنمی ,کم خونی فقر آهن آهن از رژیم غذایی جذب می گردد، هر چند فقط یک میلی گرم آهن از هر ۲۰-۱۰ میلی گرم آهن غذا جذب می شود. فردی که قادر به مصرف یک رژیم غنی از آهن نباشد ممکن است به درجاتی از آنمی فقر آهن مبتلا شود.
آنمی , کم خونی آپلاستیک دراین آنمی ما شاهد کاهش تولید گلبول قرمز از مغز استخوان هستیم که گاهی دلیل آن نیز نامشخص است و باعث کم خونی در بیمار می شود.تعداد گلبول قرمز در خون پائین آمده و گاه تمام رده های خونی کاهش می یابد
آنمی , کم خونی همولیتیک انمی همولیتیک در نتیجه لیز غیر طبیعی و زودتر از موعد گلبولهای قرمز با دو منشاء داخل عروقی و خارج عروقی میباشد. این آنمی میتواند به دلایل ارثی و یا اکتسابی اتفاق افتد و بنابراین آنمی همولیتیک را بر اسا منشا میتوان به 2 گروه ارثی و اکتسابی تقسیم نمود.
لوسمی , لوسمی حاد یكی از سرطان‌های مربوط به سلول‌های سفید خون در مغز استخوان یا بافت‌های مربوط به دستگاه لنفاوی (غدد لنفاوی، طحال، كبد) است که در آن، گویچه‌‌های سفید با سرعت زیادی تكثیر یافته، به ‌صورت نارس وارد جریان خون می‌شوند و در نهایت سایر بافت‌ها را درگیر می‌سازند. ضمن آنکه فاصله زمانی بین شروع بیماری و گسترش
لوسمی , انواع لوسمی سرطان خون (لوسمی) نوعی بيماری پيشرونده و بدخيم اعضای خون ساز بدن است که با تکثير و تکامل ناقص گويچه‌های سفيد خون و پيش سازهای آن در خون و مغز استخوان ايجاد می شود.ارسال نظر

 
نام (اجباری) :  
ایمیل(اختیاری):   
نظر شما:
نظرات کاربران

مطالب سایت را از دست ندهید

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

الایزا واشر

 

 

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

انجمن آسیب شناسی ایران 

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 

انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی

 

انجمن فن آوران علوم آزمایشگاهی

 

جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

سازمان انتقال خون ایران 

سازمان سنجش اموزش کشور 

مرکز سنجش آموزش پزشکی

 

آموزش مداوم پزشکی کشور