بررسی بیوپسی بیضه مردان نابارور

1393/02/22

بررسی بیوپسی بیضه مردان نابارور

 

 

بیوپسی بیضه

 

چکیده مقاله

بررسی بيوپسی های بيضه 177 مرد نابارور و مقايسه نتايج آن با ساير آزمايشها در تشخيص ناباروری

ناباروری امروزه از شيوع بالايی برخوردار است. فرد مذکر در نيمی از موارد بطور نسبی يا کامل مسئول مشکل ناباروری است.

از طرف ديگر روشهای درمانی ناباروری مردان پر هزينه می‌باشند. در اين مطالعه درصدد يافتن روشهای پاراکلينيکی ديگری جهت جايگزينی بيوپسی بيضه می‌باشيم تا ضمن داشتن حساسيت لازم بتواند اطلاعات دقيقی در رابطه با وجود يا عدم وجود اسپرم در اختيار متخصص بالينی قرار دهد

تعداد 177پرونده مردان نابارور بررسی شد و نتايج معاينه فيزيکی، سابقه ابتلا به بيماريهای قبلی، نتايج آزمايشهای هورمونی و آسپيراسيونهای بيضه اين بيماران با يافته‌های هيستوپاتولوژيک بيوپسی بيضه آنان مقايسه شد.

تمام اين افراد پس از انجام آزمايشهای لازم، تحت بيوپسی بيضه قرار گرفتند. از طريق بازبينی لامهای اين بيماران، از روش شمارش سلولهای اسپرماتيد بعنوان ملاک اصلی تعيين کننده وجود شانس موفقيت در باروری استفاده شد.


95 نفر از اين بيماران (5/53% از کل افراد تحت مطالعه) بدليل فقدان سلولهای اسپرماتيد بالغ و اسپرماتوزوا مطابق با بيوپسی تهيه شده فاقد شانس باروری بودند. آسپراسيون بيضه دارای حساسيت 86%، ويژگی 85% و ارزش پيشگويی مثبت در حد %93 جهت يافتن اسپرم در مقايسه با بيوپسی می‌باشد

جهت اثبات توانايی باروری در يک فرد هيچ يک از روشهای معاينه فيزيکی، بررسی های هورمونی، و يا آسپيراسيون بيضه قابليت جايگزينی بجای روش بررسی هيستوپاتولوژيک بيوپسی بيضه را ندارد

نویسندگان :

رضا مظفری

فرشته انسانی

ابوطالب صارمی   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران