کنترل کیفی نوار ادرار

1393/02/25

کنترل کیفی نوار ادرار

 

نوار ادرار

 

 

۱- نوار ادرار باید در ظرف بسته حاوی رطوبت گیر نگهداری شود.


۲- نوار ادرار نباید در مجاور بخارات فرار قرارگیرد.


۳- نوار ادرار باید در محل خنک نگهداری بشود و نباید در یخچال گذاشته شود.


۴- نوار ادرار پس از تاریخ انقضاء مصرف نشود و در صورت بی رنگ شدن ناحیه معرف ها باید دور اندخته شود.


۵- نوار ادار باید روزانه توسط Urine Control به لحاظ کیفیت جوابدهی کنترل شود.


۶- نوار ادرار حداکثر باید ۶۰ ثانیه پس از آغشته شدن به نمونه ادرار خوانده شود.


۷- جهت جلوگیری از تداخل واکنش رنگی باندهای نوار ادرار در هنگام خارج کردن نوار ادرار باید ادرار اضافی را با لبه ظرف پاک نماییم و نوار در محیط با نور مناسب خوانده شود.


۸- آلودگی ظرف ادرار به پاک کننده ها و اکسیدان های قوی باعث مثبت کاذب قند در نوار می شود.


۹- موادی نظیر اسید آسکوربیک، آسپرین، لوو دوپا و … باعث منفی کاذب قند در نوار می شود. لذا مثبت شدن باند اسید آسکوربیک اسید در نوار ادرار همراه با باند منفی قند ادرار الزاما باید با قند خون بیمارکنترل و در صورت بالاتربودن قند بیمار از (mg/dl 170 ) می توان قند ادرار Trace تا (۱+) برای بیمار گزارش نمود . در ضمن تست تایید با گلوکو یاب یا بندیکت جهت تایید قند ادرار مناسب است.


۱۰- آلودگی ظرف ادرار به اکسیدان قوی و پاک کننده ها باعث مثبت کاذب خون در نوار ادرار می گردد.


۱۱- مصرف سبزیجات، آنزیم های باکتریال ( پراکسیداز Ecoli ) و نیتریت مثبت و اسید اسکوربیک مثبت در نوار ادرار می تواند منجر به منفی کاذب خون در نوار شود در این حالت تطبیق میکروسکپی و ماکروسکپی ادرار تایید نهایی است .


۱۲- ادرار کهنه و در معرض نور قرار گرفته باعث منفی کاذب بیلی روبین در نوار ادرار می گردد.


۱۳- جهت کلیه موارد مثبت بیلی روبین در نوار ادرار الزاما بایستی تست مکمل لوگل انجام پذیرد چون تداخل رنگی و موارد مثبت کاذب در باند بیلی روبین بالاست.


۱۴- مهمترین عامل منفی کاذب اروبیلی نوژن، ادرار کهنه و در معرض نور قرار گرفته می باشد.


۱۵- اسید اسکوربیک مثبت منجر به نتایج منفی کاذب در باند نیتریت نوار ادرار می گردد.


۱۶- گلیکوزوری و پروتئیوری شدید منجر به افزایش وزن مخصوص ادرار و نهایتا کنگره ای شدن لکوسیت ها و ممانت از آزادی سازی استرازهای لکوسیتی و نهایتا منجر به منفی کاذب در باند لکوسیت ها می گردد.

معرف های نوار ادرار ممکن است تحت تاْثیر موادی که باعث رنگ غیر طبیعی ادرار می شوند قرار گیرد. از این بین می توان به داروهایی که حاوی Azo dyes هستند اشاره نمود.
Riboflavin, nitrofurantoin, Pyridium از جمله مواد دارویی حاوی Azo dyes هستند که معرف های نوار ادرار تحت تاثیر این داروها ایجاد نتایج کاذب می نمایند.
در کلیه نتایج آزمایشگاهی نمی توان به یک متد اکتفا کرد و بایستی کلیه جوانب مدنظر قرار گیرند و نتایج توسط متدهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

   منبع خبر: پخش رپید

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران