ترتیب جمع آوری خون در خونگیری

1393/02/29

ترتیب جمع آوری خون در خونگیری

 

ترتیب خونگیری

 

ترتیب غلط پر کردن لوله های نمونه خون می تواند موجب عدم خلوص

نمونه گردد.

آلوده شدن سطح خارجی درب لوله به این معناست که باکتریها ممکن

است وار د نمونه شوند.

به این دلیل نمونه کشت خون همیشه اول باید گرفته شود از طرف دیگر

امکان دارد مواد ضد انعقاد یا فعال کننده های انعقاد به لوله های بعدی

منتقل شوند و در ترکیب نمونه ها اختلال ایجاد کنند.

ترتیب جمع آوری خون در صورت استفاده از سیستم خونگیری خلاء:

1-کشت خون

2-خون سیتراته برای آزمون های انعقادی

3-خون تام برای سرم

4-خون هپارینه

5-خون EDTA دار برای هماتولوژی

6-نمونه حاوی سدیم فلوراید برای تعیین قند خون

7-سایر لوله ها   منبع خبر: آریا تشخیص پارس

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران