دلایل خطا در شمارش گلبول های خون

1393/04/21

دلایل خطا در شمارش گلبول های خون


شمارش گلبولی

 

 

خطا در جمع آوری يا نگهداری نمونه به شيوه نامناسب


1- نمونه گيری از بيمار ديگر
2- نمونه خون با برگه درخواست بيمار ديگر
3- رقيق بودن نمونه، مثلا نمونه از محلی گرفته می شود که در بالاتر از آن تزريق وريدی انجام می شود.
4- استفاده از EDTA بسيار غليظ ( ايجاد چروكيدگي گلبول هاي قرمز و كاهش كاذب هماتوكريت )

5-لخته شدن قسمتی از نمونه ( وجود لخته های ريز و کوچک در نمونه )
6- غليظ بودن نمونه به علت استفاده طولانی از تورنيکت (بيش از يک دقيقه)
7- هموليز نمونه
8- بيش از حد گرم شدن يا منجمد کردن نمونه
9- نمونه ی خون کهنه
10- نمونه آلوده به چربی زير جلدی


خطا در برداشت نمونه توسط دستگاه

1- خطا در شست و شوي اوليه و آماده سازی دستگاه ( سبب شمارش زمينه اي بالاي شمارنده در زمان شروع كار مي شود )

2- عدم اختلاط كافي نمونه قبل از تحويل نمونه به دستگاه شمارنده سلولي
3-انسداد مسير مکش دستگاه ( توسط لخته که از نمونه قبلی باقی مانده است )
4- تداخل نمونه بسيار غير طبيعی قبلی با نمونه فعلی (carry over )
5- نقص اوليه در دستگاه
6-حجم نا کافی نمونه

خطا در کاليبراسيون

1- استفاد از مواد کنترلی به عنوان کاليبراتور

2- خطا در تعيين دقيق مقادير پارامتر ها برای روش کاليبراسيون

3- خطاي خروج از كاليبراسيون ( خروج از كاليبر شمارنده به دليل سرويس عمومي دستگاه، تعويض قطعه كليدي، تعويض سري ساخت معرف ايزوتون يا ساير معرف ها )

نگهداری نامناسب دستگاه (چند مثال: عدم شستشو مکرر دستگاه / عدم توجه به شمارش زمینه‌ای بالا دستگاه در شروع به کار سل‌کانتر/ عدم توجه به تعویض محلول‌ها و معرف‌های معیوب در زمان بروز خطا و..)

اختلال عملکرد دستگاه به دلايل مختلف و اشکال در معرف ها


عدم صحت اندازه گيری دستگاه به دليل ماهيت برخی برخی روش های اندازه گيری که برای دستگاه طراحی شده

1- تعيين ميزان MCV کمتر از مقدار واقعی در صورت وجود گلبول های قرمز هيپوکروم در دستگاه های امپدانس

2- ناتوانی شناسايی سلول ها در صورت کمبود آنزیم پراکسيداز، در برخی از دستگاه ها


عدم صحت عملکرد دستگاه به دنبال ويژگی خاص در نمونه

1- خطا در تعيين ميزان هموگلوبين و اندکس های گلبولی به دليل وجود آگلوتينين های سرد یا افزايش چربی خون

2- نوتروپنی کاذب در صورت کمبود آنزیم پراکسيداز، در برخی از دستگاه ها


چند مثال از منابع خطاي ناشي از افزايش غلظت ضد انغقاد EDTA

الف- چروكيدگي گلبول‌هاي قرمز و كاهش كاذب هماتوكريت به روش دستي (املاح دي‌پتاس اثرات چروكيدگي سلولي كمتري نسبت به املاح تري‌پتاس دارا مي‌باشند).

ب- ترومبوسيتوپني كاذب به دليل چسبندگي پلاكت‌ها به جدار خارجي نوتروفيل‌ها / ترومبوسيتوزيس كاذب به دليل شكستن و ليز پلاكت‌ها به قطعات كوچك‌تر

ج- تبديل پلاكت از حالت ديسكوئيد به كروي و افزايش حجم پلاكت

د- خون حاوي ضد انعقاد حداكثر در مدت 6 ساعت پس از نمونه‌برداري بايستي آناليز گردد/ تهیه گسترش خوني بهتر است همزمان با نمونه‌برداري يا حداكثر 1 ساعت پس از نمونه‌برداري صورت گيرد تا كمترين تغييرات مرفولو‍ژيك حاصل گردد


   منبع خبر: www.daneshju.ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران

1399/10/10
خدا خیرتون بده