محیط کشت بلاد آگار Blood agar

1393/05/10

محیط کشت بلاد آگار Blood agar

 

محیط کشت بلاد آگار

 

محیط کشت آگار خوندار (Blood agar)

محیط کشت عمومی است که به منظور تکثیر و جدا سازی باکتری های بیماریزا بخصوص باکتری هایی که برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند، بکار می رود. بعلاوه در این محیط وجود همولیزین در باکتری ها را نیز می توان کاوش کرد.

پس از اتوکلاو محیط پایه، هنگامی که درجه آن تا حدود ۵۰ درجه سانتیگراد رسید، خون دفیبرینه گاو را به نسبت ۵ تا ۷ درصد به آن اضافه نموده و با رعایت شرایط استریل در پلیت های استریل می ریزیم.

ممکن است بسته به نوع باکتری یکی از سه حالت ذیل مشاهده گردد:

۱- همولیز کامل β: باکتری واجد آنزیم همولیزین بوده و اطراف پرگنه منطقه شفافی ایجاد می گردد.

۲- همولیز ناقص α: باکتری واجد آنزیم همولیزین بوده ولی نسبت لیز کمتر از ۵۰ درصد می باشد و اطراف پرگنه هاله سبز رنگ ایجاد می گردد.

۳- عدم همولیزγ : باکتری فاقد آنزیم همولیزین می باشد.

تعریفی دیگر

اغلب نمونه های رسیده به آزمایشگاه میكروب شناسی بر روی محیط آگار خوندار كشت داده می‌شوند، چون این محیط از رشد تمام واغلب باكتریهای سخت رشد حمایت كرده و اغلب میكروب شناسان عادت دارند بر اساس مورفولوژی كلنی بر روی آگار خوندار تصمیم گیری نمایند

 این محیط از یك محیط پایه مانند تریپتون كه منشاء پروتئینی دارد، كلرید سدیم آگار و 5 درصد خون تشكیل شده است . برخی باكتریها آنزیم های خارج سلولی تولیدكرده كه بر روی گلبول‌های قرمز عمل كرده و آنها راكاملاً لیز می‌كند (همولیزبتا ) یا یك تغییر سبز رنگ در اطراف كلنی ایجاد می‌كند ( همولیز ناقص یا آلفا )

در صورتی كه برخی از باكتریها تغییری ایجاد نمی‌كنند ( همولیزگاما) تولید همولیزین بوسیله باكتری به بسیاری از فاكتورهای محیطی مانند PH ، اكسیژن و دما بستگی دارد.

میكروب شناسان اغلب از مورفولوژی كلنی و تولید همولیزین به عنوان آزمایشات غربالگری اولیه جهت كمك به تصمیم در انتخاب مراحل دیگر جهت شناسایی یك باكتری استفاده می‌كنند.

جهت مطالعه درست واكنش همولیتیك بر روی آگار خوندار، كارشناس بایستی پلیت را در مقابل نور گرفته و مشاهده نماید. اگر از لوپ جهت كشت خطی بر روی آگار خوندار استفاده می‌شود باید آنرا در آگار فرو برده ( Stabbing) تا ارگانیسم بتواند در زیر سطح محیط كه اكسیژن كمتری دارد رشدكند .

تولید همولیزین های حساس به اكسیژن در برخی از ارگانیسم ها بدین وسیله تشدید می‌گردد . به روش دیگر، می‌توان پلیت‌ها را جهت مشاهده واكنش همولیزین حساس به اكسیژن به طریق بی هوازی نیز انكوبه نمود.

طرز تهیه محیط كشت بلاد آگار:

1- ابتدا مقداری آب مقطر در داخل یك ارلن ریخته پودر نوترینت آگار را به آن اضافه و حل نمائید .

2- محتویات ارلن را با آب مقطر به حجم برسانید .

3- محتویات ارلن را روی شعله حرارت دهید تا بجوشد و محیط شفاف شود .

4- محیط كشت را توسط اتوكلاو 15 دقیقه درحرارت c 121 استریل كنید .

5- پس از استریل كردن، بگذارید تا حرارت محیط كشت به c50- 45 برسد آنگاه در شرایط استریل ودر مجاورت شعله ، با توجه به حجم محیط ساخته شده، 10ـ 5 درصد خون گوسفند به آن اضافه نموده و خوب بهم بزنید تا كاملاً مخلوط شود .

6- محیط را در مجاورت شعله داخل پتری دیش های استریل بریزید .

7- پس از پخش محیط در داخل پلیت ها چنانچه در سطح آنها حبابهای هوا تشكیل شود، بااستفاده از شعله حبابها را از بین ببرید .

8- ضخامت لایه آگار داخل پلیت ها نباید از 4-3 میلی متر تجاوز كند .

9- پس از آماده و منجمد شدن محیط های ساخته شده، پلیت ها را به مدت 24 ساعت در حرارت c37 انكوبه كنید . رشد باكتری بر روی این محیطهای كنترل ، نمایانگر آلوده بودن محیط ها است . بنابراین از این محیطهای آلوده نباید استفاده كرد .

محیط بلاد آگار در داخل یخچال به مدت یك هفته پایدار است و چنانچه بنحوی از تبخیر آب آن جلوگیری شود، پایداری آن بیشتر می‌شود .

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران