تزریقات و خونگیری ,قسمتهای مختلف سرنگ

1392/01/16

«قسمت های مختلف سرنگ و سوزن»

سرنگهای توبركولین یك استوانه باریك دارند كه سوزن كوچكی به آن وصل است . این سرنگ ها به و میلی لیتر درجه بندی میشوند و ظرفیت آنها 1سی سی است، پرستار این سرنگ ها را برای استفاده از مقادیر كم از داروهای غلیظ بكار میرود: مثل برای انجام تست های داخل جلدی استفاده میشود سرنگ توبركولین همچنین برای آماده كردن مقادیر كمی از محلول موردنظر برای كودكان و نوجوانان بكار میرود. از سرنگهای بزرگ برای تزریق داروهای داخل وریدی، یا اضافه كردن مواد دارویی به محلولهای تزریقی و همچنین برای شستشوی زخم ها یا درناژ لولهها استفاده می كنند. سوزنها : NEEDLES سوزن ها در بسته بندی جدا وجود ندارند كه بتوان سوزن مورد نظر را انتخاب كرد. بعضی سوزنها همراه با سرنگ استاندارد بصورت بسته بندی شده وجود ندارد . مثل سرنگهای انسولین و تویركولین. جنس بیشتر سوزنها stainles است .اگرچه بعضی از كاتترهای وریدی پلاستیكی هستند. سوزن ها یكبار مصرف هستند به جز آنهایی كه ازsteel فولاد جراحی ساخته میشوند كه به سرنگهای شیشهای متصل میشوند.

هر سوزن سه قسمت دارد: 1ـhub یا قسمتی كه به سرنگ متصل است. 2ـ shaftt یا تنه سوزن كه به قسمت Hub متصل میشود 3ـ BeVel نوك تیز سوزن . پرستار ممكن است برای متصل كردن سوزن به سرنگ ، Hubرا دردست بگیرد تا مطمئن شود به سرنگ وصل شده است . با وجود این قسمت تنه و نوك سوزن در همه حال استریل باقی میماند.

هر سوزن سه ویژگی دارد: 1ـ نوك تیز سوزن 2ـ طول تنه سوزن 3ـ شماره سوزن یا قطر سوزن هائی كه BeVel آنها كوتاه است برای تزریقات وریدی مناسب هستند چون كه این سوزنها در مجاورت دیوارهداخلی ورید با آسانی بسته نمیشوند. سوزن هایی BeVel,s بلندتری دارند تیز تر هستند كه در تزریقات زیر جلدی و عضلانی برای مریض ناراحتی كمتری ایجاد میكنند. طول سوزن ها از اینچ تا 5 اینچ متغیر است اگر چه بیشتر سوزن هائی كه توسط پرستار كاربرد دارد. وزن هایی با طول 5/1اینچ است. پرستار بر حسب اندازه و وزن مریض و نوع بافتی كه مایع باید در آن تزریق شود نوع سوزن را انتخاب میكند. در بچهها و افراد لاغر سوزنهای كوتاه تر به كار برده میشود. پرستار از سوزنهای بلند معمولا «1تا5/1اینچ » برای تزریقات عضلانی و از سوزن های كوتاه معمولاً تا اینچ برای تزریقات زیر جلدی استفاده میكند. انتخاب نوع سوزن بر حسب قطر با شماره سوزن ، بسته به غلظت مایعی دارد كه قرار است تزریق شود یك سوزن با شماره 18ـ16برای تزریق خون و فرآوردههای آن مناسب است. سوزن درشت. در تزریق خون و فرآوردههای آن به خاطر این است كه صدمه كمتری به گلبولهای قرمزی میرسد. برای تزریقات عضلانی از سوزن های شماره 23ـ20استفاده میشود كه باز بستگی به غلظت ماده تزریقی دارد. تزریقات زیر جلدی احتیاج به سوزن هایی با قطر كمتری دارند (مثلا سوزن شماره25 )، و برای تزریق داخل جلدی سوزن ریزتری مثل سوزن شماره 16 احتیاج است.

   منبع خبر: باشگاه دانشجویان ایرانی

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران