تزریقات و خونگیری , آماده کردن دارو

1392/01/16

آماده كردن داروهای تزریقـی
1ـ آمپولها یا پوكهها: آمپولها شامل دوزهای انفرادی دارویی به شكل مایع هستند و به اندازههای مختلف موجود هستند. حجم آنها از 1سی سی تا10 سی سی و یا بیشتر را شامل میشوند یك آمپول معمولا از یك شیشه شفاف كه به یك قسمت تنگ بنام گردن محدود شده و برای كشیدن مایع آمپول این قسمت باید جدا شود. خط رنگی كه اطراف گردن آمپول است محلی است كه بدون استفاده از تیغ اره و به آسانی شكسته میشود. در صورتی كه آمپول خط رنگی نداشته باشد پرستار باید از تیغ اره استفاده كند، در هنگام كشیدن مایع آمپول پرستار باید دقت لازم را رعایت تكنیك آسپتیك بكند و دقت نماید كه نوك سوزن با سطح خارجی آمپول تماس پیدا نكند. كشیدن مایع بداخل سرنگ به آسانی صورت میگیرد.


2ـ ویالها: ویالها ظرف های شیشهای یك دوزی یا چند دوزی هستند. یك درپوش لاستیكی در قسمت بالا دارند . این قسمت پلاستیكی قبل از مصرف بر میله یك روپوش فلزی پوشیده شده است ویالها ممكنست شكل جامد یا مایع دارو را داشته باشند. داروهایی كه در صورت محلول ماندن خواص خود را از دست میدهند بصورت پودر ویال قرار میگیرند. اتیكتهای ویالها نوع حلال و مقدار آنرا مشخص میكنند.

نرمال سالین و آب مقطر استریل حلالهایی هستند كه بطور معمول در حل كردن ویالها استفاده میشوند. بر خلاف آمپولها كه به آسانی در سرنگ كشیده میشوند ویال ها دارای سیستم بوده كه برای بهتر كشیدن مایع درون آن باید اول مقداری هوا بداخل آن با سرنگ وارد نمود. عدم وارد نمودن هوا به داخل ویال بعلت خلاء موجود بیرون كشیدن دارو را شكل میكند


برای آماده كردن داروهایی كه بصورت پودرهستند پرستار حلال مورد نظر و مقدار آن را بر حسب برچسب ویال تهیه كرده و بداخل آن تزریق میكنند. بعضی از پودرها به آسانی در حلال ، حل میشوند ولی گاهی لازمست كه برای بهتر حل شدن آن، سوزن را بیرون كشیده و آنرا كاملا مخلوط كرد.
عموما تكان دادن و چرخش ویال در حل كردن دارو مؤثر است. بعد از تهیه ویالهای چند دوزی maltidose پرستار برچسبی تهیه كرده كه زمان تهیه و غلظت آن را در هر میلی لیتر روی آن مشخص میكنند .ویال های چند دوزی معمولا احتیاج به نگهداری در یخچال دارند.

   منبع خبر: باشگاه دانشجویان ایران

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران