دستگاه رگ یاب برای نمونه گیری دقیق

1393/05/20

دستگاه رگ یاب برای نمونه گیری دقیق


دستگاه رگ یاب

 

 

دستگاه رگ‌ياب يا پيدا كننده رگ در اصطلاح Vein Finder نام دارد كه به منظور نشان دادن ناحيه رگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

فيزيولوژی
با توجه به اين كه براي پيدا كردن رگ مشكلاتي چون تكيه داشتن بر مهارت خاص پرستار، ايجاد زخـم و نـاراحتي بيمار و عوارض ناخواسته ديگر به‌وجود مي‌آيد دستگاه رگ ياب ويژگي‌هايي چون قـــدرت تـشـخـيــص مـنــاســب‌تــريــن وريــد از مـيــان وريــدهــاي ديـگــر، قــدرت تـشـخـيـص سيـاهـرگ و سرخرگ داشتن سرعت بالا و يافتن رگ در كمتر از 5 ثانيه را دارد.

دستگاه رگ یاب چگونه كار می‌كند؟
بـا قـرار دادن بـر روي پوست محل مورد نظر و سپس با روشن كردن دستگاه، رگ‌ها را مي‌توانيد از داخل ناحيه V شكل سر دستگاه، مشاهده كنيد. اين دستگاه عاري از هرگونه عوارض جانبي است بـنـابراين هيچ نگراني را براي بيمار ايجاد نخواهد كـرد. همچنين استفاده از اين دستگاه سبب ايجاد اطمينان و كاهش استرس بيمار هنگام كار مي‌شود. بنابراين با اين دستگاه مي‌توانيد رگ مناسب را به راحتي و بدون خطا جهت نمونه‌گيري، خون‌گيري و تزريق انتخاب كنيد.

دستگاه رگ یاب در چه مواردی به‌كار می رود؟
دستگاه رگ‌ياب قابل حمل مناسب براي تمام رده‌هاي سني نوزادان، اطفال، نوجوانان، جوانان و بــزرگسـالان اسـت. ايـن دستگـاه مـورد استفـاده در تـمـامـي مـراكـز درمـانـي بـهـداشـتـي، بـيـمـارسـتان‌ها، درمانگاه‌ها، آزمايشگاه‌ها، مطب‌ها و هر مركزي كه با تزريق و رگ مرتبط باشند است.
فقدان نور و روشنايي در محل و مكان‌هايي كه شرايط تاريكي و كمبود نور براي درمان مورد نظر الـزامـي اسـت مـي‌تـوان از ايـن وسيله استفاده كرد.

موارد ديگر عبارتند از:
- مشكل پيدا كردن رگ به دليل باريك شدن رگ، انقباض ديواره عضلاني رگ و خون‌رساني ضعيف و هـمـچـنـيـــن نـمـــايــان نـبــودن و دشــواري تــزريــق، نمونه‌گيري، خون‌دهي وخون‌گيري
- اين دستگاه استرس بيمار را هنگام تزريق و يا خوندهي بسيار كاهش داده و همچنين با به وضوح ديده شدن رگ، ضريب خطاي شخص متخصص را نيز پايين مي‌آورد.
- بــراي نــوزادان بــه دلـيــل حـســاسـيــت تــزريــق، خـون‌گيـري، نمـونـه‌گيـري وخوندهي و پيچيدگي رگ
- افرادي كه رگ‌هاي واريسي دارند.


   منبع خبر: bme711.ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران