کچلی ریش از دید قارچ شناسی

1393/06/30

کچلی ریش با عامل قارچ

کچلی ریش

 

 

کچلی ریش یک عفونت درماتوفیتی نواحی مودار صورت و گردن است

بنابراین تنها در مردهای بالغ دیده می شود.

ضایعات به دو شکل می باشند:

ضایعات خفیف سطحی که شباهت به کچلی بدن دارد

ضایعات شدید همراه با فولیکولیت های عمیق و پوستولرعوامل بیماری کچلی ریش

این نوع کچلی بیشتر در نواحی روستایی مشاهده شده و عوامل

ایجاد کننده آن معمولا از حیوانات کسب می شوند بنابراین عوامل

این بیماری بیشتر درماتوفیت های حیوان دوست هستند.

کچلی ریش بیشتر به وسیله ترایکوفیتون منتاگروفایتیس و

ترایکوفیتون وروکوزوم ایجاد می شود

که هر دوی آنها ممکن است از گاو کسب شود

ترایکوفیتون منتاگروفایتیس از اسب و سگ نیز به انسان منتقل میگردد

و میکروسپوروم کانیس یک عامل غیر شایع کچلی ریش است

ترایکوفایتون روبروم عامل غیر شایع کچلی ریش است و در مواردی که

عفونت به وسیله آن ایجاد می شود ممکن است از جای دیگر بدن و یا

از طریق وسایل غیربهداشتی سلمانی منتقل شده باشد.

تشخیص های افتراقی کچلی ریش

یک تاریخچه از تماس با حیوانات همراه با وجود ضایعات التهابی و

پوستولر شدید ما را بهتشخیص این بیماری راهنمایی می کند.

اگر عامل بیماری میکروسپوروم کانیس باشد با چراغ وود فلوئورسانس

در موها دیده می شود

آزمایش موهای آلوده با پتاس ده درصد و دیده عناصر قارچی تشخیص

را ثابت می کند

عفونت با درماتوفیت ها ممکن است ابرو را نیز مبتلا کند

عفونت قارچی ابرو به تنهایی بیشتر در بچه ها دیده شده و

 

 

 میکروسپوروم کانیس اغلب عامل آن می باشدمنبع:کتاب قارچ شناسی پزشکی دکترامامی

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران