وانکومایسین Vancomycin

1393/07/06

وانکومایسین

 

 

ونکومایسین یا وانکومایسین

 


وانکومایسین گلیکولیپیدی است با وزن مولکولی 1450 که توسط

استرپتومایسس اورینتالیس تولید می شود.این دارو به خوبی از روده

جذب نمی شود

وانکومایسین اثر باکتریسید مشخصی بر علیه استافیلوکوک ، برخی

از کلستریدیوم ها و برخی از باسیلها دارد

این دارو مراحل اولیه در سنتز پپتید و گلیکان دیواره سلولی را مهار

می کند.سوشهای مقاوم به دارو به سرعت پدیدار نمی شوند

وانکومایسین داخل وریدی برای درمان عفونتهای شدید سیستمیک

استافیلوکوکی از جمله اندوکاردیت به خصوص در صورت مقاوم بودن

ارگانیسم ها نسبت به نفسیلین تجویز می شود

برای درمان سپسیس یا اندوکاردیت انتروکوکی ، تجویز وانکومایسین

همراه با یک پنی سیلین موثر واقع می شود

تجویز خوراکی وانکومایسین در درمان کولیت توام با غشاء کاذب ناشی

از تجویز آنتی بیوتیک، اندوکاسیون دارد

اثرات جانبی نامطلوب این دارو عبارتند از ترمبوفلبیت ، بثورات جلدی ،

کری عصبی و احتمالا هنگامی که همراه با یک داروی آمینوگلیکوزیدی

مورد استفاده قرار گیرد ، آسیب کلیوی می دهد


منبع:میکروب شناسی جاوتس

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران