کمپیلوباکتر ژژونی campylobacter jejuni

1393/07/16

 

کمپیلوباکتر ژژونی

 

 

  کمپیلوباکتر ژژونی

 
کمپیلوباکتر ژژونی به یکی از عوامل بیماریزایی شایع برای انسان تبدیل

شده که عمدتا باعث ایجاد انتریت و گاهی تهاجم سیستمیک می شود.

میزان شیوع این باکتری به عنوان یکی از عوامل اسهال حداقل به اندازه

شیوع سالمونلا و شیگلاها می باشد.

طبق یک تخمین سالیانه دو میلیون عفونت ناشی از این باکتری در ایالت

متحده امریکا روی می دهد.

در اسمیر های تهیه شده کمپیلوباکترها باسیلهای گرم منفی هستند که

شکل آنها به صورت ویرگول یا بال مرغ دریایی و یا S می باشد.

این ارگانیسمها متحرک بوده ، یک تاژک قطبی منفرد دارند و اسپور تشکیل

نمی دهند.

کمپیلوباکتر در محیط کشت

مشخصات کشت از لحاظ جداسازی و تعیین هویت کمپیلوباکتر ژژونی و

سایر کمپیلوباکترها اهمیت بسیار زیادی دارد برای این کار نیاز به استفاده

از محیطهای اختصاصی وجود دارد و انکوباسیون بایستی در شرایطی انجام

گیرد که غلظت O2کاهش یافته و CO2 افزایش یافته باشد.

هر چند کمپیلوباکتر ژژونی به خوبی در دمای 36 تا 37 درجه سانتیگراد

رشد می کند نگهداری در دمای 42 درجه سانتیگراد مانع رشد اکثر دیگر

باکتریهای موجود در مدفوع می گردد و در نتیجه تعیین هویت کمپیلوباکتر

ژژونی تسهیل می گردد.

در محیط های SKIRROW وانکومایسین ،پلی میکسین B و تریمتوپریم

وجود دارد. در محیط CAMPY BAP سفالوتین نیز وجود دارد که هر دو محیط

برای جدا سازی کمپیلوباکتر ژژونی در دمای 42 درجه مناسب می باشند

با توجه به استفاده از محیطهای انتخابی و شرایط نگهداری برای رشد این

میکروارگانیسم ها معمولا از مجموعه مختصری از تستها برای تعیین هویت

ارگانیسم های فوق استفاده می شود.

کمپیلوباکتر ژژونی و سایر کمیلوباکترهای بیماریزا برای انسان اکسیداز و

کاتالاز مثبت هستند.

کمپیلوباکتر ها کربوهیدراتها را اکسید یا تخمیر نمی کنند.

در اسمیر رنگ آمیزی گرم مورفولوژی تیپیک ارگانیسمها دیده می شود.

از تستهای احیای نیترات ، تولید سولفید هیدروژن ، تست هیپورات و

تست حساسیت نسبت به داروهای ضد میکروبی می توان برای تعیین

هویت بیشتر و دقیق تر گونه ها استفاده کرد.

این عفونت از راه دهان در اثر خوردن مواد غذایی و آشامیدن آلوده ، تماس

با حیوانات آلوده یا فعالیت جنسی از راه مقعد - دستگاه تناسلی - دهان

ایجاد می شود.

ارگانیسم ها در روده کوچک تکثیر پیدا کرده و به اپیتلیوم تهاجم می کنند

و التهابی ایجاد می کنند که منجر به ظاهر شدن گلبولهای قرمز وسفید

در مدفوع می گردد.

گاهی ارگانیسم ها به جریان خون تهاجم پیدا کرده و تابلوی بالینی تب

روده ای ایجاد می کنند.

 

 

منبع:میکروب شناسی جاوتز

ترجمه دکتر کریم زاده و دکتر رفتاری

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران