مدیریت موارد مخاطره آمیز در آزمایشگاه

1393/07/19

برنامه مدیریت موارد مخاطره آمیز در آزمایشگاه

 

 

 

موارد مخاطره آمیز در آزمایشگاه 

 



-احتیاط های لازم جهت برخورد با بلایای طبیعی ،مثل آتش سوزی ، سیل

، زلزله و انفجار

-ارزیابی میزان خطر مخاطرات زیستی و شناسایی عامل خطرساز

-کنترل و ضد عفونی کردن موارد از منطقه حادثه دیده

- تخلیه اضطراری کارکنان و مردم از منطقه حادثه دیده

- مداوای فوری اشخاص مجروح و حادثه دیده در حد امکانات و اقدامات

اولیه جهت ارجاع به مراکز بالینی

- کنترل های همه گیر شناسی در صورت ضرورت ( با توجه به میکرو

ارگانیسم در مخاطرات عفونی )

-تشخیص و شناسایی اشخاص و جوامع در خطر

- شناسایی مراکز مسئول و اطلاع این موارد به آنها

- تهیه فهرستی از امکانات قرنطینه و مراکز تخصصی درمانی جهت ارجاع

افراد حادثه دیده

- نحوه نقل و انتقال اشخاص حادثه دیده و یا آلوده شده

- تهیه منابع ایمونوگلوبین ها ، واکسن ها ، دارو ، تجهیزات ویژه و و سایل

اولیه بر اساس برنامه تدوین شده

- تدارک تجهیزات ضروری شامل لباس های محافظتی ، ضد عفونی

کننده ها ، کیت های بیولوژیکی و شیمیایی و غیره

- ثبت دقیق نوع ، محل ، زمان حادثه و فرد یا افراد حادثه دیده




منبع:اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران