نمونه گیری آزمایش هایی که با لوله EDTA گرفته می شود

1393/07/21

خونگیری آزمایش هایی که نیاز به لوله EDTA دارد

 

 خونگیری آزمایش هایی که نیاز به لوله های EDTA دارد

نمونه گیری در مورد تست های زیر باید از لوله های حاوی EDTA استفاده

شود در ضمن باید تمام استانداردهای خونگیری نیز رعایت شود از جمله

ثبت نام بیمار و ساعت و تاریخ نمونه گیری بطور کامل و واضح که قابل پاک

شدن نباشد .ACTH

ADH

APOE

B - Type Natriuretic Ppeptide

C1 Esterase Inhibitor

CBC

Cyclosporine

Glucagon

HbA1C

Ham Test

Hb electrophoresis

HbA2

HbF

Unstable Hb

Hct - Hb

Cryohemolysis Test Hypertonic

Kleihaure - Betke

Mercury

Metanephrines

PTH - Related Protein

Peripheral Blood : Differential Leukocyte count

Platelet Count

WBC Count

RBC Count

Renin Activity Plasma (RPA )

Sickel Cell Tests

 منبع : کتاب اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران