موارد رد نمونه به جهت همولیز

1393/07/25

 

همولیز در سرم و پلاسما

 

 

 

همولیز در سرم و پلاسما

 

 

مواردی که همولیز نمونه موجب رد شدن آن می گردد:

Alkaline phosphatase ,serum

Antibody Detection / Identification , Red Cell

Antiglobulin Test , Direct & Indirect ( Coombs )

Bilirubin , serum

Creatinine , Serum or Plasma

Digoxin , Serum

Ham Test

Haptoglobin , Plasma

Hemoglobin , Plasma

Hypertonic Cryohemolysis

Keton Bodies ,Blood

LDH , Serum

Magnesium , Serum

Osmolality , Calculated , Serum or Plasma

Phosporus , Serum

Pseudocholinesterase , Serum

Rh Genotype

Sugar Water Screen

مواردی که همولیز یا لخته بودن سبب عدم پذیرش آن خواهد شد :

CBC

Hemoglobin

Hematocrit

Kleihauer - Betke

Peripheral Blood , Red Blood Cell Morphology

Renin Plasma Activity ( RPA )

Reticulocyte Count

Erythrocyte Sedimentation

Sickel Cell Tests

مواردی که همولیز یا لیپمیک بودن نمونه موجب عدم پذیرش آن می گردد :

a1 - Acid Glycoprotein , Serum

a2 - Macroglobulin , Serum

Transthyretin , Serum , CSF , Urineمنبع : کتاب اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه


   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران