انواع تست های آزمایشگاهی

1393/07/30

 

انواع تست های آزمایشگاهی

 

 

 

 تست های آزمایشگاهی

 

 

تست های آزمایشگاهی به روش کیفی Qualitative:

در این نوع تست های آزمایشگاهی وجود یا عدم وجود یک ماده یا خصوصیت

بررسی میشود و جوابهای آن  بر اساس مثبت و منفی گزارش میشود

مثل گروه خون


تست های آزمایشگاهی به روش نیمه کمی SemiQuantitative:

نتایج این نوع تست های آزمایشگاهی بر اساس مثبت و منفی و بصورت

تخمین با چشم گزارش میشود مثل قند ادرار با نوار ادراری


تست های آزمایشگاهی به روش کمی Quantitative:

غلظت،مقدار یا تعداد ماده یا سلول بخصوص شمارش و اندازه گیری میشوند

و نتایج بر حسب عدد گزارش میشود .  مثل  : شمارش سلولهای خونی ،

اندازه گیری تست های بیوشیمی و غیره . در این تستها پارامتر بصورت

پیوسته می باشد .   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران