تجهیزات تخصصی

میکروسکوپ- سری دو چشمی
میکروسکوپ- سری دو چشمی
اين لوازم حتي مي توانند به وسيله كارهاي عادي آزمايشگاه مانند تغيير كردن عدسي، نصب لوازم فرعي مانند دوربين .و.... كثيف شوندهمچنین ممکن است در اثر فراموش شدن قرار دادن يك حفاظت کننده در زماني كه ميكروسكوپ استفاده نمي شود این قسمت آسیب بیند.
میکروسکوپ-عدسی چشمی
میکروسکوپ-عدسی چشمی
يشترين مشكل مكرري كه در نتيجه استفاده از عدسي هاي دوچشمي ايجاد مي شود وجود گرد و غبار و دوده است كه ممكن است در سطح داخلي و خارجي باشد.
میکروسکوپ-مراقبتهای ماهانه
میکروسکوپ-مراقبتهای ماهانه
کيفيت سيستم الکتريکي اي که ميکروسکوپ را تغذيه مي کند به خوبي تست کنيد. درستي و بي نقصي رابط، فيوز و لامپ تابان را بررسي کنيد
میکروسکوپ- مراقبتهای روزانه
میکروسکوپ- مراقبتهای روزانه
در هر آزماشگاه یک یا چند میکروسکوپ وجود دارد که از آنها استفاده می شود و باید این میکروسکوپ ها روزانه تمیز شوند
میکروسکوپ - مراقبتهای ضد قارچی
میکروسکوپ - مراقبتهای ضد قارچی
در آب و هواي مرطوب و به طور کلي گرم ميکروسکوپ ممکن است تحت تأثير قارچ ها به خصوص بر روي سطح عدسي ها و در بين شيارهاي پيچ ها و زير نقاط حفاظت کننده رنگ شده، قرار بگيرد.
میکروسکوپ- مراقبت در هوای گرم
میکروسکوپ- مراقبت در هوای گرم
در آب و هواي گرم مانند آب و هواي خشک مهمترين عاملي که بر ميکروسکوپ اثر مي گذارد گرد و خاک است زيرا اين عامل اثر مستقيم بر قسمت هاي مکانيکي و نوري يک ميکروسکوپ مي گذارد.
میکروسکوپ - اقدامات احتیاطی
میکروسکوپ - اقدامات احتیاطی
از پاکسازي ابزارهاي نوري به وسيله اتانول دوري کنيد زيرا بر قسمت هاي نوري الکل تأثير مي گذارد. هم چنين پايه ميکروسکوپ را با دي اتيل بنزن و استون هيچگاه تميز نکنيد
سل کانترها
سل کانترها
دستگاههای تمام اتوماتیکی هستند که برای اندازه گیری کمی پارامترهای خونی در آزمایشگاه های پزشکی مورد استفاده می گردند. وظیفه این دستگاهها گزارش سریع و دقیق به روش ساده از پارامترهای اصلی خون است.
اتو آنالیزر متناسب با آزمایش های مختلف
اتو آنالیزر متناسب با آزمایش های مختلف
امكانات كنترل كامپیوتری (سیستم هوشمند كنترلی) برای اجرای عملیات وجود داشته باشد. (مانند كنترل سطح مایعات، كنترل وجود كووت و كنترل مراحل عملكرد موتور، اطمینان از اجرای صحیح عملیات در طی جریان آزمایش).
انتخاب یك اتو آنالایزر بیوشیمی
انتخاب یك اتو آنالایزر بیوشیمی
مهارت کارکنان، تجربه آنها، تعداد و تنوع تست های روزانه، خدمات پس از فروش توسط شركت سازنده و فروشنده از جمله فاكتورهای ضروری در انتخاب یك دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی مناسب، هستند
قبلی 3 2 1