قوانین و مقررات در آزمایشگاه

قوانین وستگارد در یک نگاه
قوانین وستگارد در یک نگاه
قوانین وستگارد یکی از مفیدترین و پرکاربردترین قوانین کنترل کیفی است.قانون وستگارد در آزمایشگاه بیشترین استفاده را دارد
هشدارهای ایمنی در آزمایشگاه  Safety Phrases
هشدارهای ایمنی در آزمایشگاه Safety Phrases
هشدارهای ایمنی در آزمایشگاه مهم است.علامت های هشدارهای ایمنی را باید پرسنل آزمایشگاه آگاه باشد.علامت های هشدارهای ایمنی در آزمایشگاه باید روی دیوار آزمایشگاه نصب باشد
شرح وظايف آزمايشگاه مرجع دانشگاه
شرح وظايف آزمايشگاه مرجع دانشگاه
آزمایشگاه مرجع دانشگاه بعنوان رفرانس برای تمام آزمایشگاهها می باشد و آزمایشگاههای زیر نظر خود را به دقت بررسی و چک می کند
شناسنامه یا پرونده پرسنلی در آزمایشگاه
شناسنامه یا پرونده پرسنلی در آزمایشگاه
شناسنامه یا پرونده پرسنلی در آزمایشگاه باید تهیه گردد و مسئول فنی آزمایشگاه به آن دسترسی داردوپرونده پرسنلی آزمایشگاه دارای سوابق تحصیلی و پزشکی و آدرس می باشد
انواع پسماندهای آزمایشگاهی
انواع پسماندهای آزمایشگاهی
انواع پسماندهای آزمایشگاهی شامل بدون خطر و شیمیایی و عفونی و ... تقسیم می شود که باید طبق استانداردهای خاص دفع شوند
نکات ایمنی جهت کار با فرمالین
نکات ایمنی جهت کار با فرمالین
فرمالین از مواد شیمیایی است که در آزمایشگاه کاربرد دارد و باید قوانین محافظتی از آن را رعایت کرد و فرمالین باید دور از حرارت نگه داری شود
مدیریت موارد مخاطره آمیز در آزمایشگاه
مدیریت موارد مخاطره آمیز در آزمایشگاه
موارد مخاطره آمیز در آزمایشگاه باید بررسی و طبق برنامه ای مدیریت شود تا پرسنل و مراجعین به آزمایشگاه کمترین آسیبی برسد
قانون ده فرمان برای پرسنل آزمایشگاه
قانون ده فرمان برای پرسنل آزمایشگاه
ده فرمان برای کارکنان آزمایشگاه های پزشکی تهیه شده و تمامی پرسنل آزمایشگاهی که با مواد بیولوژیک کار می کنند باید رعایت کنند
تعریف ایزو و اهمیت آن در آزمایشگاه
تعریف ایزو و اهمیت آن در آزمایشگاه
اين استانداردها تقريباً شامل كليه موارد مربوط به تكنولوژي مي گردد و نيز كمك به ساخت و عرضه كالاها و خدمات موثرتر, ايمن تر و بهداشتي تر مي نمايد
شرح وظایف سوپروایزر آزمایشگاه
شرح وظایف سوپروایزر آزمایشگاه
اختیار نظارت و ارزیابی جهت گزارش به مسئول فنی در بخش های پذیرش، نمونه گیری، انگل شناسی، آنالیز ادرار، میکروب شناسی، شستشو و استرلیزاسیون، هماتولو‍‍ ژی و بیوشیمی و گازهای خونی و....
تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل یازدهم
تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل یازدهم
آزمایشگاه تشخیص طبی با توجه به حساس بودن آزمایش ها باید تعهداتی نسبت به بیمار داشته باشد و آزمایش ها را به درستی انجام دهد لذا در یک آزمایشگاه تمام آزمایش ها زیر نظر مسئول فنی و با کنترل کیفی مناسب انجام میگیرد
تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل دهم
تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل دهم
آزمایشگاه تشخیص طبی علاوه بر نمونه های خون می تواند نمونه های پاتولوژی نیز دریافت نماید و روی آن آزمایش های لازم را انجام دهد.این آزمایشگاه باید دارای یک پاتلوژیست برای دیدن لامهای پاتولوژی نیاز داردهر آزمایشگاه آزمایش های درخواستی را باید انجام دهد
تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل نهم
تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل نهم
آزمایشگاه تشخیص طبی می تواند روی بافتهای ارسالی بیماران آزمایش های لازم را انجام دهد و پاتولوژیست که مسئول فنی آزمایشگاه نیز می تواند باشد روی این نمونه ها بررسی های لازم را انجام می دهد
تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل هشتم
تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل هشتم
آزمایشگاه تشخیص طبی برای بیماران آزمایش های درخواستی را انجام می دهد و پاتولوژِست یا مسئول فنی باید جوابهای آزمایش را امضا کرده و کنترل نماید هر آزمایشگاه بایستی دفاتر آزمایش ها را در بایگانی نگه دارد
تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل هفتم
تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل هفتم
آزمایشگاه تشخیص طبی نیاز به یک مسئول فنی که می تواند پاتولوژیست یا دکترای علوم آزمایشگاهی باشد دارد و مسئولیت انجام و آزمایشها و پاسخهای آن می باشد در آزمایشگاه حتما باید کنترل کیفی آزمایش انجام شود و مستندات آن در آزمایشگاه باشد
قبلی 3 2 1   بعدی