فروش ویژه سدیمان ریدر
فروش ویژه دستگاه سدیمان ریدر XC-A30 دارای تائیدیه های معتبر و قابلیت خوانش با تمام لوله های موجود در ایران.سدیمان ریدر کرتیوم با صفحه تاچ اسکرین بزرگ و رنگی.انجام آزمایش سدیمان با سدیمان ریدر کرتیوم


منابع خطا در آزمایش سدیمان ESR
آزمايش ESR تستی است که سرعت رسوب گلبول هاي قرمز را گزارش می نماید.آزمایش سدیمان در بخش هماتولوژی به روش دستی و دستگاهی صورت می گیرد


آزمایش سدیمانتاسیون
آزمایش سدیمانتاسیون خون عبارت است از میزان رسوب گلبولهای قرمز خون در عرض یک ساعت. این تست یکی از تستهای روتین هماتولوژی (خون شناسی) است که بصورت غیر اختصاصی در التهاب مورد توجه قرار می گیرد.


آزمایش سدیمانتاسیون یا سرعت رسوب گلبول قرمز
آزمایش سدیمان به معنی سرعت رسوب گلبول قرمز در واحد زمان می باشد که اندازه گیری آن در بعضی بیماریها کمک به پزشک برای تشخیص می کند


آزمایش تشخیص بیماری رماتیسم مفصلی
تقریبا تمامی علائم بالینی و نشانه های آزمایشگاهی روماتیسم مفصلی میتواند به علت بیماری های دیگر هم ایجاد شود


آزمایش سدیمان
آزمایش سدیمان در بخش خونشناسی آزمایشگاه انجام می گردد و میزان سرعت رسوب گلبول قرمز در یک ساعت را اندازه می گیرد و این آزمایش معمولا با آزمایش CBC و روماتوئید فاکتور و دیگر آزمایشهای مربوط به بیماریهای کلاژن و رماتیسمی درخواست می شود.