خطرات حمله قلبی با کبد چرب
کبد چرب ریسک ابتلا به نارسایی قلبی را در افراد چاق تا ۸۰ درصد افزایش می دهد.در کبد چرب آنزیم های کبدی بالا رفته و فرد دچار مشگلات کبدی خواهد شد


دلایل بالا رفتن آنزیم های کبدی
آزمایش آنزیم های کبدی معمولا روی سرم انجام می گیرد و در افراد با کبد چرب افزایش آنزیم های کبدی مشاهده می شود و گاهی آزمایش های تکمیلی برای افراد کبد چرب درخواست می شود


کبد چرب و راه های مقابله با آن
کبد چرب در اکثر جامعه شهری دیده می شود و کبد چرب یکی از بیماری های شهری با افزایش آنزیم های کبدی می باشد