قبل از آزمايش كلسترول خون چه چيزهايی را نخوريم؟
برای آزمايش كلسترول خون، ناشتا بودن نيز امری ضروری می باشد.سعی كنيد به گونه‌ای برنامه‌ريزی كنيد كه آزمايش كلسترول خون را صبح زود انجام دهيد.