شخصیت کودکان دارای گروه خونی AB
بر روی اجتماعی شدن کودک دارای گروه خونی AB خود تأکید نمایید و سعی کنید تا آنان بتوانند روابط اجتماعی خود را در محیط های بدون رقابت شکوفا سازند


شخصیت کودکان دارای گروه خونی A
افراد دارنده گروه خون A همیشه احساسات خود را درون خود نگه می دارند . توجه ویژه به نشانه های ناراحتی و غم در کودکان خود داشته باشید


تغذیه مناسب دارندگان گروه خونی AB
غذاهای دریایی، لبنیات، سبزیجات سبز، آناناس و کلپ برای افراد گروه خونی AB بسیار سودمند می باشند و افراد گروه خونی AB کنجد مصرف نکنند


تغذیه مناسب دارندگان گروه خونی A
قهوه و چای سبز از نوشیدنی های مفید این گروه به شمار می آید. افراد دارای گروه خونی A در برابر فشارهای عصبی حساس هستند و عصبانیت در این افراد سبب بروز اضطراب، خشم و بی قراری می شود


ورزش های مناسب افراد گروه خونی AB
ورزش های مناسب گروه خونی AB یوگا و دوچرخه سواری می باشد.افراد گروه خونی AB ورزش های تمرکزی انجام بدهند


ورزش های مناسب افراد گروه خونی A
افراد دارای گروه خونی A نیاز به ورزش های مانند یوگا و پیاده روی دارند تا از استرس آنها کاسته شود