یخچال بانک خون
یخچال بانک خون اولین وسیله برای نگهداری گلبول قرمز می باشد.یخچال بانک خون بعلت حساست آن باید استاندارد های لازم را داشته باشد.یخچال بانک خون باید دارای آلارم باشد.