روش های اندازه گیری در اتوآنالایزرهای بیوشیمی
روش های اندازه گیری در اتوآنالایزرهای بیوشیمی متفاوت می باشد.روش فتومتریک و فتومتر انعکاسی کاربرد زیادی دارد.


قسمت هاي تشكيل دهنده اتوآنالايزر بيوشيمي
هردستگاه اتوآنالايزر از دو قسمت مشخص سخت افزار و نرم افزار تشكيل شده است.‏اتوآنالایزر های بیوشیمی از بخش های نمونه و محلول تقسیم می شود


تقسيم بندي اتوآنالايزرهاي بيوشيمي براساس روش قرائت تست ها
خواندن تست ها در اتوآنالایزرهای بیوشیمی متفاوت می باشد و وابسته به نوع آنالایزر است.در اتوآنالایزرهای بیوشیمی خوانش تست ها بر اساس فرمول خاصی است.


دلایل اسفاده از اتوآنالایزر بیوشیمی
اتوآنالايزرهاي بيوشيمي با هدف بالا بردن سرعت پاسخ دهي، بهبود كيفيت نتايج، كاهش مصرف ‏reagents‏ و نيز كاهش تعداد پرسنل در آزمايشگاه ها كاربرد فراوان دارد.


منابع خطا در اتومیشن بیوشیمی
گاهی اتوآنالایزرهای بیوشیمی دچار خطا و عدم صحت در جواب های آزمایش می شود


اتوآنالایزر بیوشیمی D360
اتوآنالایزر بیوشیمی D360 یک سیستم پیشرفته در بیوشیمی است.اتوآنالایزر بیوشیمی فوق قابلیت انجام تستهای بیوشیمی را دارد


دستگاه تولید آب فوق خالص در آزمایشگاه
با بالا رفتن تکنولوژی و انجام آزمایش های تخصصی نیاز به دیونایزرها با کیفیت ضروری تر شده.آب مقطر مصرفی در آزمایشگاه بخصوص برای اتوآنالایزرها مهم شده.