انواع اتوکلاو آزمایشگاهی
با توجه به نوع ابزارآلات ، اتوکلاوها به سه کلاس N و S و B طبقه‌بندی می‌شوند. این طبقه‌بندی به منظور صحت عملکرد استریلیزاسیون با توجه به نوع وسایل صورت می‌گیرد.


موارد کاربرد اتوکلاو
به طور کلی تمام مواد غیر عفونی و عفونی آلوده شده باید اتوکلاو شوند عوامل بیولوژیک شامل بقایای نمونه‌های محیط کشت تلقیح شده ، پاتوژن‌های رشد کرده


ویژگی‌های دستگاه اتوکلاو مناسب آزمایشگاه
پارامترهای مهمی وجود دارد که در انتخاب یک اتوکلاو به ما کمک می کند.یک اتوکلاو مناسب باید دارای سوئیچ قطع بخار باشد


طرز کار اتوکلاو آزمایشگاه
توکلاوها عموماً توسط فشار تنظیم می‌شوند. به عنوان مثال در بخار خالص (درجه اشباع 0/8 تا 1) با فشار 2 بار ، دمای بخار باید 134 درجه سانتی گراد باشد.


اتوکلاو از دید مهندسی
با توجه به استفاده مداوم از وسایل پزشکی و آلوده شدن این وسایل در اثر استفاده و تماس با مواد میکروبی، استریل کردن آن ها یکی از موارد ضروری به شمار می رود.


کنترل کیفی یخچال آزماشگاهی در آزمایشگاه
ممکن نیست شما وارد آزمایشگاهی شوید و چندین یخچال که نمودار ثبت دما به آن متصل شده نبینید چون اکثر مواد آزمایشگاهی نیاز به سرما دارند


کنترل کیفی بن ماری در آزمایشگاه
از بن ماری در آزمایشگاه یرای تامین درجات مختلف تا 100 درجه استفاده می شود و معمولا در هر آزمایشگاهی یکی از مدلهای آن پیدا می شود


کنترل کیفی انکوباتور در آزمایشگاه
انکوباتور محفظه ای عایق بندی شده است که برای نگهداری دما و رطوبت تنظیم شده محیط برای رشد میکروارگانیسم ها مورد نیاز است


کنترل کیفی اتوکلاو در آزمایشگاه 2
در کنترل کیفی اتوکلاو از اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک استفاده می شود و نیز از برچسب های مخصوص اتوکلاو بکار می برند


کنترل کیفی اتوکلاو در آزمایشگاه
اتوکلاو وسیله ای است که با استفاده از حرارت بخار آب تحت فشار ، برای سترون کردن قرار میگیرد


ارلن یا ارلن مایر
ارلن ظرف شیشه ای است که در آزمایشگاه به کار میرود در بخش میکربشناسی برای اتوکلاو کردن مایعات از آن استفاده می شود و همینطور برای جوشاندن مایع