مصاحبه با نفر اول ارشد هماتولوژی 95
صاحبه با رتبه یک رشته هماتولوژی امسال..اقای نیکنام ریاحی.ایشان نفر اول کنکور ارشد خون شناسی شده اند.


معرفی رشته هماتولوژی یا خون شناسی
رشته هماتولوژی در بخش آزمایشگاه خون شناسی فعالیت دارد.فارغ التحصیلان هماتولوژی در آزمایشگاه ها بخصوص در بخش هماتولوژی کار میکنند